Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa koncepcja ręcznego wózka paletowego

Doskonałym przykładem wysokiego poziomu europejskiego przemysłu jest nowa koncepcja ręcznego wózka paletowego (HPT), dzięki której jest on lżejszy i sprawniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu nowych materiałów polimerowych.
Nowa koncepcja ręcznego wózka paletowego
Wysokie koszty materiałów, maszyn i produktów w sektorze logistycznym powodują znaczny wzrost importu zarówno nieprzetworzonych, jak i gotowych materiałów i produktów z Azji. Jednym ze sposobów walki z tym trendem jest stworzenie innowacyjnych i wysokowydajnych materiałów i tworzyw sztucznych w celu zbudowania sprzętu i produktów wyróżniających się na tle wytworzonych przy pomocy taniej siły roboczej urządzeń z Azji.

HPT to doskonały przykład produktu, który można by wytwarzać w UE przy pomocy wysokiej jakości materiałów plastikowych i który posiadałby istotne zalety w porównaniu z tańszymi wózkami importowanymi. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECOPAT wykorzystano nowe zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne i zaprojektowano wózek HPT, który może podnieść wydajność sektora logistyki.

Z uwagi na złożoność tego pozornie prostego wózka, uczestnicy projektu ECOPAT badali możliwości zastosowania lżejszych materiałów polimerowych w celu usprawnienia działania HPT. Rozważano samowzmocnione tworzywa sztuczne ze wzmacnianą włóknami osnową polimerową, które są 3–5 razy wytrzymalsze i sztywniejsze niż tradycyjne polimery.

Prowadzono też prace na obniżeniem masy HPT, wydłużeniem cyklu życia oraz ograniczeniem wpływu na środowisko, a także poprawą jego parametrów BHP. Aby zrealizować te zamierzenia, partnerzy projektu, reprezentujący cały łańcuch dostaw, rozpoczęli od zbadania poliolefinów, poliamidów i poliestrów nadających się do zastosowania w HPT. Badano także takie aspekty, jak udźwig, ograniczenia wymiarów, masa, hałas, konstrukcja, właściwości cieplne i bezpieczeństwo.

Po intensywnych pracach doświadczalnych na różnych materiałach i z wykorzystaniem nowych technik (np. nagrzewanie indukcyjne zastosowane w formowaniu tłocznym i wtryskowym), opracowano prototyp HPT. Przeszedł on pomyślnie testy w warunkach rzeczywistych przy średniej masie 700–800 kg, które potwierdziły jego lekkość, dostępność, zwrotności i łatwość obsługi.

Te pozytywne rezultaty rozpowszechniano wśród interesariuszy za pośrednictwem różnych mediów i wydarzeń, prezentując technologię, którą można łatwo wykorzystać i wprowadzić na rynek. Oczekuje się, że nowy model HPT przejmie 5,6% światowego rynku po trzech latach od rozpoczęcia komercjalizacji. Projekt ECOPAT to świetny przykład, jak produkty wyróżniające się sprawnością i jakością mogą zostać wykorzystane do utworzenia niszy rynkowej na europejskie towary.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę