Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy czujnik ulepszający produkcję płytek

Jedną z wad produkcyjnych, jakie mogą się pojawić podczas produkcji płytek ceramicznych na etapie prasowania, jest gradient gęstości, którego wystąpienie grozi pękaniem płytek podczas wypalania. Niedawny projekt badawczy opracował prototyp czujnika pozwalającego wykrywać gradienty gęstości podczas produkcji płytek.
Nowy czujnik ulepszający produkcję płytek
Wada ta jest przyczyną znaczących strat w procesie produkcji płytek, a jej przyczyną może być nieodpowiednia konstrukcja formy, zła jakość materiałów lub nieprawidłowa technika. Wykrywanie gradientu gęstości jeszcze przed wypaleniem pozwoliłoby zmniejszyć straty produkcyjne i odzyskiwać dobrej jakości materiały.

Finansowany ze środków UE projekt NOVAPRESS zajął się opracowaniem nieniszczącego czujnika gradientu gęstości, który można by zintegrować z prasą do płytek. Konsorcjum NOVAPRESS połączyło badaczy akademickich i małe przedsiębiorstwa, a na jego czele stanęła brytyjska organizacja badawczo-technologiczna.

Naukowcy zaczęli od zdefiniowania wspólnych wymagań i parametrów technicznych czujnika. Odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb zakupiono lub wykonano niezbędny sprzęt, który posłużył do budowy pierwszego działającego prototypu. Zespół projektowy postanowił zacząć od wykonania czujnika działającego w warunkach laboratoryjnych, a następnie przejść do zastosowania go w rzeczywistym środowisku pracy.

Inne prace skoncentrowano na sprzęcie i oprogramowaniu sterującym oraz mechanizmom sprzężenia czujników z mechanicznym sterowaniem prasy do płytek. Testy i demonstracje wstępnego prototypu zakończyły się pełnym powodzeniem.

Trwają prace nad stworzeniem ostatecznej wersji czujnika, który zostanie wprowadzony do użytku komercyjnego w kilku fabrykach. Oczekuje się, że technologia NOVAPRESS zwiększy wartość rynku płytek ceramicznych, a w przyszłości może znaleźć zastosowanie również w innych procesach produkcyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę