Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy energooszczędny klimatyzator

Badacze stworzyli urządzenie do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), które magazynuje energię w celu jej późniejszego wykorzystania, obniżając tym samym koszty zużycia energii. Technologia ta będzie szczególnie przydatna w krajach uprzemysłowionych, gdzie nawet 40% energii zużywanej jest na ogrzewanie i chłodzenie budynków.
Nowy energooszczędny klimatyzator
Nowe prawodawstwo unijne obliguje firmy sektora HVAC do obniżania kosztów zużycia energii oraz innych negatywnych, związanych z przemysłem skutków dla środowiska. Najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie systemu magazynowania energii cieplnej (TES), ale jak dotąd rozwiązania takie były bardzo drogie.

Finansowany ze środków UE projekt HESTOR ("Development of thermal storage application for HVAC solutions based on phase change materials") miał na celu wykorzystanie materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do zbudowania udoskonalonego systemu TES przeznaczonego dla urządzeń HVAC.

Przebadano kilka organicznych PCM i wybrano sole uwodnione umieszczone w kapsułach metalowych. Następnie zbudowano prototypowy system TES wykorzystujący izolowany zbiornik wypełniony enkapsulowanymi PCM.

Umożliwiło to zintegrowanie systemu z w pełni sprawnym urządzeniem HVAC, dla którego opracowano także oprogramowanie sterujące. W pełni zintegrowany system pozwolił na ograniczenie poboru mocy o 40% w godzinach szczytu, przy czym liczbę tę można zwiększyć do 80% w toku dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Partnerzy HESTOR prowadzą obecnie prace związane z walidacją tych wyników polegające na analizie kosztów i korzyści oraz budowie modelu biznesowego. Zanim nowe energooszczędne urządzenie HVAC trafi na rynek, trzeba je będzie jeszcze udoskonalić.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę