Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Komputerowe wspomaganie zgodności z przepisami ekologicznymi

Firmy europejskie często korzystają z usług doradców, który pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami ekologicznymi. Nowe oprogramowanie pomoże tym doradcom w prowadzeniu działalności.
Komputerowe wspomaganie zgodności z przepisami ekologicznymi
W Europie obowiązują rygorystyczne przepisy ochrony środowiska, między innymi dyrektywa IPPC. Choć zasadność samych przepisów nie budzi większych zastrzeżeń, uzyskanie zaświadczenia o zgodności IPPC wymaga od przedsiębiorstw znacznych nakładów czasu i pieniędzy.

Rozwiązanie tego problemu przyjęto za cel projektu ENVIRON-MENTOR, przy którym współpracowało ośmiu partnerów. Dwuletni projekt zakończony w październiku 2012 r. otrzymał dofinansowanie UE w wysokości 1,2 mln EUR na opracowanie oprogramowania usprawniającego proces składania wniosków IPPC. Efektem realizacji dwóch celów naukowych i siedmiu celów technicznych projektu był system ekspertowy zrealizowany jako aplikacja internetowa.

Firma starająca się o zezwolenie IPPC zazwyczaj zatrudnia doradcę ekologicznego. System ENVIRON-MENTOR wspomaga doradców obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dostarczając aktualnych informacji o sposobach zapewnienia zgodności z przepisami. Oprogramowanie nie wymaga jednak szczegółowej znajomości przepisów UE, umożliwiając wejście na rynek również doradcom ekologicznym, którzy dotychczas nie zajmowali się certyfikatami IPPC. Oprogramowanie wykorzystuje metody sztucznej inteligencji do profilowania przedsiębiorstw pod kątem optymalizacji wspomagania decyzji.

System ENVIRON-MENTOR wykorzystuje swoją bazę wiedzy, aby rekomendować najlepsze dostępne techniki dla danego procesu. Aplikacja obejmuje też standard ISO 14001 określający wymagania względem systemu zarządzania środowiskowego, który stanowi jeden z elementów zezwolenia IPPC. Oprogramowanie ułatwia wdrażanie i akredytowanie standardu poprzez udostępnienie zestawu kroków wspomagających akredytację ISO 14001.

W oprogramowaniu uwzględniono też kwestię handlu emisjami dwutlenku węgla. W 2013 r. wprowadzono zmianę przewidującą sprzedaż zezwoleń emisyjnych na aukcjach. System ENVIRON-MENTOR obsługuje platformę aukcyjną wykorzystującą technologię wieloagentową, która naśladuje rozumowanie ludzi biorących udział w prawdziwej aukcji. Ten komponent systemu umożliwia wszystkim uczestnikom sprawiedliwe licytowanie.

Projekt wyznaczył też cele w zakresie szkoleń, upowszechniania i wykorzystania produktów. Informacje były rozpowszechniane podczas co najmniej pięciu istotnych wydarzeń, spotykając się z pozytywnym odzewem uczestników. Partnerzy projektu z sektora MŚP zajmą się wprowadzeniem produktu na rynek poprzez specjalnie utworzoną w tym celu spółkę.

Oczekuje się, że oprogramowanie opracowane w ramach projektu pozwoli zoptymalizować procesy składania wniosków IPPC i handlu emisjami. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do aktualnych przepisów i standardów doradcy ekologiczni będą mogli oferować firmom bardziej efektywne i wydajniejsze usługi. Spodziewany zysk ma wynieść 4,5 mln EUR w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu, co oznacza zwrot z inwestycji w wysokości 3,7 mln EUR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę