Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ULTRAFIBRE — Wynik w skrócie

Project ID: 243456
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Ulepszanie plastików na bazie włókien naturalnych

Polimery wzmacniane włóknami są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i budowlanym, jak również w produkcji artykułów rekreacyjnych i sportowych. Niedawna inicjatywa finansowana ze środków UE zajęła się badaniem możliwości zastąpienia włókien syntetycznych naturalnymi, co przyniosłoby korzyści dla sektorów uprawiających rośliny niespożywcze.
Ulepszanie plastików na bazie włókien naturalnych
Praktyka roszenia, polegająca na pozostawianiu ściętych łodyg na polu w celu zapoczątkowania naturalnego rozkładu, została zidentyfikowana jako najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw włókien naturalnych. Stosowanie tego procesu wiąże się z wysokimi kosztami, nierówną jakością partii i różnicami w dostarczanych materiałach, co utrudnia zastępowanie nieorganicznych włókien ropopochodnych bardziej ekologicznymi.

Projekt ULTRAFIBRE ("New manufacturing infrastructure for the production of high quality natural fibres") powstał w celu opracowania czystej technologii ekstrakcji włókien z zebranych roślin. Opracowany proces nosi nazwę korowania hydroakustycznego i pozwala wyeliminować praktykę roszenia.

Partnerzy projektu pomyślnie dowiedli możliwości użycia tego procesu do uzyskania wysokiej jakości włókien naturalnych. Włókna poddano dodatkowej obróbce plazmą o ciśnieniu atmosferycznym, aby zwiększyć skuteczność przywierania.

Z uzyskanych włókien wyprodukowano komercyjne kompozyty termoplastyczne i termoutwardzalne o wyższej jakości. Wykonano też biokompozyty o ulepszonych właściwościach mechanicznych do nowych, zaawansowanych zastosowań.

Technologia zwiększyłaby dochody hodowców roślin włóknistych, umożliwiając im dostarczanie produktów o stałej, wysokiej jakości do zakładów produkcji materiałów kompozytowych i na docelowe rynki zbytu. Projekt ULTRAFIBRE będzie zatem pośrednio wspierać konkurencyjność sektora oraz współpracę między dostawcami materiałów, przetwórcami, hodowcami, ośrodkami badawczymi i użytkownikami wyrobów plastikowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę