Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WULS PLANT HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 286093
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Polska

Świeże produkty spożywcze lepszej jakości

Popyt na świeże produkty spożywcze rośnie, gdyż europejscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii dotyczących zdrowia i środowiska. Bardziej niezawodne, mniej inwazyjne biologicznie metody w ogrodnictwie pomogłyby zaspokoić to zapotrzebowanie.
Świeże produkty spożywcze lepszej jakości
W Warszawskim Klastrze Zdrowia Roślin (WPHC) przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pracuje ponad 60 badaczy oraz przeszło 40 doktorantów. Naukowcy pracują w kilku zespołach zajmujących się różnymi aspektami zdrowia roślin. Obejmują one szereg dyscyplin naukowych, takich jak entomologia oraz patologia, genetyka i ekologia roślin.

Celem projektu WULS PLANT HEALTH (Warsaw Plant Health Initiative) było zwiększenie potencjału badawczego WPHC. Projekt umożliwił lepsze reagowanie na zmieniające się unijne regulacje w dziedzinie zdrowia roślin oraz pozwolił zaspokoić rosnący popyt na świeże i zdrowie produkty spożywcze o wysokiej jakości.

Do zadań krótkoterminowych należało uzupełnienie luk w zaleceniach dotyczących zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Jeżeli chodzi o strategie długoterminowe, dotyczyły one między innymi wykorzystania strategii ochrony roślin, takich jak środki semiochemiczne, które są nośnikami komunikatów chemicznych modyfikujących zachowanie szkodników. Inne strategie dotyczyły wykorzystania mikroorganizmów antagonistycznych i metod molekularnych do stworzenia roślin odpornych na bodźce biotyczne i abiotyczne.

Udoskonalono wewnętrzną strukturę organizacyjną WPHC i politykę badawczą tej instytucji, a także wyeliminowano zidentyfikowane wcześniej luki. Ponadto wspierano współpracę międzynarodową i zajmowano się promowaniem WPHC.

Do tej pory zakupiono i zamontowano ponad połowę sprzętu potrzebnego do modernizacji. Zorganizowano także różne warsztaty i sympozja oraz wymianę pracowników, wspierane przez rozwijanie potencjału i networking.

Prace te stanowią kluczowy element modernizacji wydziałów WPHC. W dalszej perspektywie, ta finansowana przez UE inicjatywa wesprze budowę sprzyjającego innowacji środowiska instytucjonalnego, pomoże uzupełnić brakujące umiejętności oraz pomoże we wdrażaniu nowych metod badawczych.

Projekt WULS PLANT HEALTH będzie miał istotne znaczenie społeczne i ekonomiczne ze względu na stałe zapotrzebowanie na zdrowe, świeże owoce i warzywa. Będą one wytwarzane w sposób zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany klimatu i translokacji szkodników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Konsumenci, świeże produkty, ogrodnictwo, zdrowie roślin, WULS PLANT HEALTH, zmiana klimatu, translokacja szkodników
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę