Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SYLICA — Wynik w skrócie

Project ID: 286154
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Republika Czeska

Zwiększenie potencjału badawczego instytutu technologicznego w Czechach

Zwiększenie liczby specjalistów, szkoleń oraz partnerstw międzynarodowych mogłoby uwolnić potencjał badawczy Środkowoeuropejskiego Instytutu Technologii (CEITEC) w Brnie, w Republice Czeskiej. Inicjatywa UE pomogła umieścić instytut na mapie znaczących ośrodków badawczych.
Zwiększenie potencjału badawczego instytutu technologicznego w Czechach
Instytut CEITEC specjalizuje się w badaniach w dziedzinie zaawansowanych materiałów i nauk biologicznych. Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi SYLICA (Synergies of life and material sciences to create a new future) zwiększono zdolności w czterech z jego obszarów badawczych. Obszary te obejmują następujące dziedziny interdyscyplinarne: interakcje na powierzchni komórek, biodetekcję, materiały do inżynierii tkankowej oraz metody badań w zakresie struktur biomolekularnych, biointerakcji i biomateriałów.

W ramach projektu SYLICA utworzono i rozwijano sieci partnerskie z 12 instytucjami, w tym z wiodącymi uniwersytetami i instytutami badawczymi z sześciu państw członkowskich UE, które prowadzą badania w dziedzinie materiałoznawstwa i nauk biologicznych.

Projekt umożliwił ponowną integrację pięciu doświadczonych naukowców z Czech oraz 27 zagranicznych badaczy z tytułem doktora. Międzynarodowa wymiana wiedzy została dodatkowo scementowana podczas 18 wizyt w 12 instytucjach partnerskich z udziałem 35 wiodących naukowców i członków zarządu. Zaowocowało to 16 wspólnymi projektami.

Badaczy wysyłano również na szkolenia w instytucjach partnerskich. Instytut CEITEC gościł 134 wizytacje międzynarodowych ekspertów. W rezultacie tych działań zidentyfikowano możliwości dalszej współpracy naukowej.

Zorganizowano szereg ważnych wydarzeń, które zwiększyły widoczność instytutu CEITEC oraz ułatwiły wymianę wiedzy naukowej. Wydarzenia te obejmowały pięć międzynarodowych konferencji naukowych, które przyciągnęły 1478 prelegentów oraz prawie 600 uczestników, a także dziewięć warsztatów, w których wzięło udział 110 prelegentów oraz 550 słuchaczy. Ponadto 2600 osób wysłuchało 33 wykładów prowadzonych przez uznanych naukowców z zagranicy. Zorganizowano również sześć dni otwartych, podczas których obiekty instytutu CEITEC zwiedziło około 2400 gości.

Wydano łącznie 33 publikacje na łamach prestiżowych czasopism naukowych, które skupiały się na tematach interdyscyplinarnych.

Zwiększenie zasobów ludzkich w instytucie CEITEC polepszy integrację w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, a także pozwoli na przeszkolenie nowego pokolenia wykwalifikowanych badaczy. Projekt umożliwił również rozwój umiejętności, dzięki któremu najważniejsze obiekty i sprzęt instytutu CEITEC zostaną w pełni wykorzystane do badań naukowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środkowoeuropejski Instytut Technologii, Republika Czeska, nauki biologiczne i materiałoznawstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę