Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DINNO-CROR — Wynik w skrócie

Project ID: 255878
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Czystsze niebo dzięki bardziej ekologicznym samolotom

Odkryte śmigła przeciwbieżne (CROR) to zaawansowany układ napędowy do bardziej ekologicznych samolotów przyszłości. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE scharakteryzowali odpowiednie technologie redukcji hałasu i dokonali optymalizacji oprogramowania do symulacji.
Czystsze niebo dzięki bardziej ekologicznym samolotom
Program Czyste niebo stanowi najambitniejszą inicjatywę badań aeronautycznych w dziejach Europy, a jego celem jest stworzenie zintegrowanego prototypu technologicznego inteligentnego stałopłatu (SFWA ITD). Innowacyjna koncepcja samolotu pozwoli zwiększyć ekologiczność transportu lotniczego poprzez znaczne zmniejszenie poziomu hałasu i zużycia paliwa, a technologia CROR stanowi ważny jej element. Finansowany ze środków UE projekt DINNO-CROR ("Design of innovative CROR blade and pylon") wniósł istotny wkład w te prace rozwojowe.

Naukowcy dokonali oceny dwóch różnych metod kontroli hałasu o niskim poziomie gotowości technologicznej, z których jedna wykorzystuje porowatość łopat śmigieł, a druga aktywną modulację powierzchni łopaty. Dodatkowo polepszono zdolności predykcyjne innowacyjnych systemów oprogramowania obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) i obliczeń aeroakustycznych w celu ustalania źródeł hałasu i opisywania jego propagacji.

Analiza widm ciśnienia działającego na ścianki umożliwiła ocenę skuteczności redukcji hałasu przez porowate wyściółki łopat. Powiązanie danych modelu z pomiarami doświadczalnymi wykazało, że porowatość niezbędna do skutecznego ograniczenia hałasu (około 25%) powodowała niedopuszczalne pogorszenie parametrów modelu.

Badacze zajęli się też wpływem aktywatorów wyładowania barierowego umieszczonych na krawędzi spływu przedniej łopaty wirnika CROR. Obliczenia CFD wykazały, że zastosowanie aktywacji plazmowej nie ma znaczącego wpływu na strumień nadążający za łopatą, a tym samym nie przyniosłoby istotnej redukcji hałasu w przypadku konfiguracji CROR.

Wiele prac symulacyjnych poświęcono konfiguracji CROR po dodaniu wspornika grzbietowego używanego do podczepiania dodatkowego wyposażenia. Obecność wspornika miała minimalny wpływ na parametry aerodynamiczne łopat. Po dodaniu wspornika następował jednak znaczny wzrost ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego z przedniego wirnika w kierunku grzbietowym.

Wyeliminowanie z dalszych badań dwóch koncepcji o niedostatecznym potencjale redukcji hałasu pozwoli badaczom skoncentrować się na bardziej obiecujących technologiach. Lepsze zrozumienie aerodynamiki i aeroakustyki wirników CROR umożliwiło opracowanie jasnych wytycznych dotyczących tworzenia symulacji dających dokładne wyniki. Projekt DINNO-CROR przyczynił się do usprawnienia prac programu badawczego Czyste niebo, przybliżając UE o kolejny krok do znaczącego zmniejszenia zużycia paliwa i poziomu emisji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę