Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gotowe plany zarządzania lagunami

Konsorcjum badaczy i władz lokalnych opracowało plany zarządzania dla 10 europejskich lagun. Działania te mają na celu pomóc tym wrażliwym ekosystemom stawić czoła zmianom klimatu.
Gotowe plany zarządzania lagunami
Położone między lądem i morzem laguny i ujścia rzek tworzą strefy przejściowe między wodą słodką i słoną. Tym dynamicznym i produktywnym środowiskom coraz częściej zagrażają urbanizacja, przemysł, rolnictwo i turystyka. Innym zagrożeniem są też coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu.

Projekt ARCH (Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons) realizowany był wspólnie przez prawodawców, władze lokalne i naukowców w celu rozwiązania problemów dotyczących lagun i obszarów położonych przy ujściach rzek. Konsorcjum prowadziło studia przypadku w 10 wybranych lagunach i ujściach rzek w całej Europie.

W każdej lokalizacji prowadzone były warsztaty celem opracowania ram decyzyjnych pomocnych w zarządzaniu obecnymi i przyszłymi wyzwaniami. W tym celu przeanalizowano aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne lagun i połączono je z metodologią planowania przestrzennego.

Ramy te wykorzystano do przygotowania raportu na temat stanu lagun dla każdego z 10 badanych miejsc, stawiając krok w kierunku opracowania indywidualnych planów zarządzania dzięki identyfikacji wielu różnych problemów i ich kombinacji. W proces ten zaangażowano, w celu wybrania odpowiednich rozwiązań prawodawców, naukowców i menedżerów.

Na podstawie wniosków z raportów ARCH opracowane zostały plany wprowadzania rozwiązań, które obejmować będą wszystkich lokalnych aktorów. Ponadto przygotowano podręcznik zarządzania dla zarządców terenów przybrzeżnych i prawodawców oraz podręcznik zarządzania europejskimi lagunami.

W ramach inicjatywy ARCH odbyły się również warsztaty poświęcone tematyce oceny i wydawania instrukcji z udziałem międzynarodowych naukowców i innych zainteresowanych stron nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie. O wynikach projektu informowano podczas dwóch międzynarodowych konferencji oraz za pośrednictwem strony internetowej.

Wyniki tych prac posłużą do stworzenia odpowiednich rozwiązań, umożliwiających ochronę ekosystemów lagun i zachowanie naturalnego dziedzictwa Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Laguna, zarządzanie lagunami, ekosystemy, zmiana klimatu, ujścia rzek, przybrzeżny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę