Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Umacnianie infrastruktur badawczych w UE

Inicjatywa usprawniająca tworzenie europejskich infrastruktur badawczych i zarządzanie nimi przyczyni się do wspomagania badań i rozwoju w całej UE, a szczególnie w mniejszych krajach członkowskich.
Umacnianie infrastruktur badawczych w UE
Europejskie infrastruktury badawcze mają kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji naukowych, usprawniania pracy badaczy w UE i zwiększania konkurencyjności całego kontynentu. Tworzenie tych skomplikowanych struktur i zarządzanie nimi jest jednak zadaniem trudnym, wymagającym specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Zespół finansowanego ze środków UE projektu RAMIRI ("Realising and managing international research infrastructures") zajął się przygotowaniem środowiska szkoleń i nawiązywania kontaktów dla potrzeb uruchamiania i prowadzenia infrastruktur badawczych.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, konsorcjum projektowe złożone z pięciu partnerów europejskich zorganizowało trzy konferencje tematyczne w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii oraz wizyty w siedzibach trzech infrastruktur badawczych. Aby zidentyfikować najlepsze praktyki, przeanalizowano artykuły specjalistów z konferencji i przeprowadzono wywiady z zaangażowanymi stronami.

Wśród celów projektu znalazła się wymiana doświadczeń i wiedzy wśród osób działających w kluczowych infrastrukturach badawczych lub je tworzących oraz rozwiązywanie typowych problemów infrastruktur. Dążono do pogodzenia potrzeb typowych infrastruktur badawczych mieszczących się w jednym obiekcie i często specjalizujących się w naukach przyrodniczych z wymogami nowszych instytucji obejmujących wiele obiektów, działających między innymi w dziedzinach biotechnologii, technik komunikacyjnych i nauk społecznych.

Ważnym celem szczegółowym projektu było dostarczenie kierownikom średniego szczebla narzędzi do tworzenia nowych infrastruktur badawczych i zarządzania istniejącymi, z naciskiem na mniejsze kraje członkowskie UE. Umożliwiłoby to mniejszym krajom europejskim uzyskanie dostępu do kwalifikacji i sieci kontaktów pozwalających na pełny udział w infrastrukturach badawczych i sprawniejszą integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB).

Zrealizowane prace pomyślnie utorowały drogę dla projektu RAMIRI II, którego celem było organizowanie dalszych wydarzeń i upowszechnianie wyników projektu, szczególnie z wykorzystaniem witryny projektu. Umożliwił on rozwijanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych związanych z prowadzeniem infrastruktur badawczych i zarządzaniem nimi, ujednolicając tym samym funkcjonowanie infrastruktur. Trwające prace niewątpliwie przyniosą korzyści dla badań, innowacji i konkurencyjności w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę