Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dalsze badania nad biomarkerami chorób układu krążenia

Naukowcy zidentyfikowali nowe ważne biomarkery do oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia w populacjach europejskich.
Dalsze badania nad biomarkerami chorób układu krążenia
Wysoka zapadalność na choroby układu krążenia stanowi znaczące obciążenie społeczno-ekonomiczne dla krajów rozwiniętych. Kompleksowe badania kliniczne umożliwiły identyfikację biomarkerów do przewidywania ryzyka wystąpienia choroby serca, lecz nadal pozostaje niewiadomy ich relatywny wpływ w różnych regionach Europy i ich użyteczność w personalizacji medycyny.

W tym kontekście uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy BIOMARCARE (Biomarker for cardiovascular risk assessment in Europe) oznaczali na dużą skalę biomarkery na europejskich kohortach. Naukowcy chcieli zapewnić ogólny obraz wartości prognostycznej znanych i nowo odkrywanych biomarkerów.

Do identyfikacji nowych biomarkerów na podstawie ich powiązań z ryzykiem chorób układu krążenia i fenotypem choroby konsorcjum BIOMARCARE wykorzystało najnowocześniejsze dane omiczne (proteomiczne, transkryptomiczne, metabolomiczne i miRNA).

Konsorcjum zwalidowało znane wcześniej i nowe biomarkery na populacji europejskiej i kohortach pacjentów oraz pracowało nad identyfikacją tych użytecznych do oceny ryzyka chorób układu krążenia. Po ocenie różnych populacji europejskich naukowcy zidentyfikowali oraz zwalidowali biomarkery układu krążenia, takie jak bardzo czuła troponina I, NT-proBNP oraz nowe markery, takie jak metabolity i mikroRNA.

Uczestnicy projektu BIOMARCARE stworzyli scentralizowane jednostki przetwarzania danych, które harmonizują je między różnymi placówkami badawczymi i przygotowują do analiz.

Wyniki te przyczynią się do realizacji strategii uzyskiwania zindywidualizowanej prognozy ryzyka chorób układu krążenia Powiązanie biomarkerów z wyborami dotyczącymi trybu życia i przyjmowanymi lekami powinno pomóc w sformułowaniu polityki zdrowotnej i potencjalnie zmniejszyć częstość występowania chorób układu krążenia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Biomarkery, choroba układu krążenia, BIOMARCARE, troponina I, mikroRNA, omiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę