Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skutki polityki walki ze zmianą klimatu

Czy strategie redukcji emisji prowadzone przez globalne światowe gospodarki są wystarczające, żeby utrzymać globalne ocieplenie poniżej poziomu dwóch stopni Celsjusza?
Skutki polityki walki ze zmianą klimatu
Aby dopowiedzieć na to pytanie, w ramach finansowanego przez UE projektu LIMITS (Low climate impact scenarios and the implications of required tight emission control strategies) prowadzone były badania mające na celu ustalenie, czy obecne polityki ograniczające i adaptacyjne są realizowane zgodnie z planem. Konsorcjum prowadziło rygorystyczne badania, aby określić, jakie zobowiązania niesie ze sobą surowa polityka klimatyczna i co jest wymagane do pokonania głównych wyzwań.

Po raz pierwszy połączono szereg modeli służących do badania zależności między godziną, sektorem energetyki i użytkowaniem gruntów a klimatem (zintegrowane modele oceny). Celem było zbadanie konsekwencji wdrożenia uzgodnień klimatycznych po roku 2020 we wszystkich najważniejszych gospodarkach.

Wspierane przez lokalnych ekspertów globalne modele ujawniły następstwa przyszłego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, klimatu, i energii dla gospodarki Chin, Europy, Indii, Japonii i USA. Badania przeprowadzone w ramach projektu LIMITS przyczyniły się do znacznie lepszego poznania różnych wyzwań i szans, przed jakimi stoją poszczególne kraje decydujące się na walkę ze zmianą klimatu. Porównując różne scenariusze polityczne, badacze byli w stanie stworzyć najbardziej kompleksową ocenę regionalnych implikacji radzenia sobie ze zmianą klimatu.

Udało się ustalić, że poziom inwestycji w niskoemisyjne i bardziej wydajne źródła energii należy zwiększyć do około 1,1 biliona USD rocznie. Pozwoliłoby to załatać dziurę wynoszącą 600 miliardów USD rocznie. Zidentyfikowano też deficyt na poziomie 60 miliardów USD w dziedzinie inwestycji w projekty badawcze i rozwojowe czystych energii.

Partnerzy projektu oszacowali, że kluczowe czynniki, takie jak poziom redukcji emisji, poziom rozpowszechniania technologii i wycofywanie określonych technologii, rozwijają się w wystarczającym tempie. Ponadto naukowcy ustalili, że polityki klimatyczne mogą wpłynąć na zmniejszenie globalnego obrotu energią, redukcję jej importu, zmniejszenie poziomu wyczerpywania surowców oraz zwiększenie różnorodności systemów energetycznych. Powyższa perspektywa będzie wyjątkowo korzystna dla Indii, natomiast USA mogą częściowo utracić możliwości eksportu paliw kopalnych.

Dodatkowe prace skupiały się na współzależności zmian klimatycznych oraz na zanieczyszczeniu powietrza i znaczeniu wykorzystywania gruntów w ograniczaniu zmian klimatycznych. Zebrane informacje pozwolą decydentom lepiej szacować koszty i korzyści wynikające z agresywnych celów klimatycznych oraz dadzą możliwość określenia, w jaki sposób najkorzystniej wdrażać polityki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, globalne ocieplenie, skutki klimatyczne, kontrola emisji, zintegrowane modele oceny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę