Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Eliminowanie zagrożeń bioterrorystycznych

Ze względu na łatwą dostępność, możliwość łatwego przygotowania i brak medycznych środków zaradczych, toksyny biologiczne mogą być wykorzystywane w atakach terrorystycznych. Państwa europejskie muszą być lepiej przygotowane, aby ograniczyć liczbę ofiar w przypadku celowego użycia tych toksyn.
Eliminowanie zagrożeń bioterrorystycznych
W ramach finansowanego przez UE projektu EQUATOX powstaje sieć europejskich laboratoriów zajmujących się toksynami biologicznymi. W praca wezmą udział wybitni specjaliści z całego świata.

Partnerzy projektu chcą określić aktualne możliwości wykrywania konkretnych toksyn biologicznych w oparciu o wyniki zakrojonych na szeroką skalę testów oceny biegłości (PT). Następnie przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena, która pozwoli określić najlepsze praktyki, a także luki w zakresie technologii detekcji.

W ramach projektu EQUATOX założono już sieci specjalistycznych laboratoriów zajmujących się wykrywaniem i identyfikacją toksyn biologicznych. Sieć obejmuje aktualnie 36 laboratoriów z 24 krajów.

Konsorcjum przeprowadziło dwa duże badania PT, koncentrujące się na rycynie i saksytoksynie. Badania te dostarczyły bardzo ważnych informacji na temat aktualnych możliwości wykrywania toksyn oraz solidnych podstaw dla dalszych prac. Zidentyfikowano także wady metod detekcji ilościowej i jakościowej oraz strategii przygotowywania próbek.

Ustalono ponadto, że w przedmiotowej dziedzinie kontrola jakości musi skupiać się na tworzeniu i rozpowszechnianiu odpowiednich substancji odniesienia. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku mogłoby być określenie stężenia substancji odniesienia dla rycyny, przygotowanej na potrzeby badań PT.

Dzięki szkoleniom, networkingowi i proponowanym metodom pracy projekt EQUATOX pomoże zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ze strony toksyn biologicznych.

Powiązane informacje

Tematy

Security
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę