Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Obszary morskie i polityki oparte na badaniach naukowych

Dzięki środkom unijnym naukowcy zajmujący się badaniami morskimi i władze mogą łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej rozwiązywać problemy środowiskowe na obszarach przybrzeżnych.
Obszary morskie i polityki oparte na badaniach naukowych
Kluczem do rozwiązania problemów środowiskowych na południowych wybrzeżach europejskich są ramy zarządzania badaniami angażujące naukowców, prawodawców i opinię publiczną. W ramach projektu PERSEUS (Policy-oriented marine environmental research in the southern European seas) stworzono program, który pozwolił na wypracowywanie wspólnych porozumień i opartych na danych naukowych decyzji zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD).

Dokładniej mówiąc, uczestnicy projektu przygotowali nowe narzędzia do oceny aktualnego stanu środowiska, a także dokonali modernizacji i rozbudowy istniejących systemów obserwacyjnych. Zbudowano także innowacyjny mały statek badawczy, który posłużył za narzędzie do badań naukowych.

Stworzono kompleksowy wykaz systemów obserwacji południowych mórz europejskich (SES), Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, wraz z danymi ilościowymi dotyczącymi luk i potrzeb w zakresie obserwacji. Działania dotyczyły także tworzenia narzędzi do oceny właściwości ekosystemów na południowych morzach europejskich. Ponadto badano narzędzia do modelowania i identyfikacji tarlisk tuńczyka i dynamiki ruchu meduz.

Partnerzy projektu PERSEUS pracowali nad wdrożeniem polityk adaptacyjnych i programów zarządzania zgodnie z zapisami dyrektywy MSFD. Przeprowadzono badania nad ramami polityk adaptacyjnych wraz z powiązanymi komponentami, a ponadto stworzono zestaw narzędzi i platformę dla interesariuszy w tym zakresie.

W ramach projektu zorganizowano szkołę letnią i dodatkowe szkolenia dla organizacji krajów Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (BSEC) oraz wizytacje szkoleniowe.

Projekt dał interesariuszom możliwości podejmowania merytorycznych i skuteczniejszych decyzji. Przyczynił się też do promowania spójności w zakresie oceny stanu środowiska zgodnie z MSFD i regionalnymi konwencjami morskimi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morskie, obszary przybrzeżne, PERSEUS, południowe morza europejskie, Morze Śródziemne, Morze Czarne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę