Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NEXPEL — Wynik w skrócie

Project ID: 245262
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Ekologiczna metoda uzyskiwania wodoru z wody

Naukowcy finansowani przez UE usprawniają procedury i ograniczają koszty pozyskiwania wodoru poprzez elektrolizę wody. Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii alternatywnej będzie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne oraz emisje.
Ekologiczna metoda uzyskiwania wodoru z wody
W ramach projektu NEXPEL ("Next-generation PEM electrolyser for sustainable hydrogen production") naukowcy korzystający z finansowania UE pracują w tym celu nad stworzeniem ze źródeł energii odnawialnej elektrolizerów membran do wymiany protonów. Umożliwi to obniżenie kosztów i poprawę stabilności, torując drogę do rozpowszechnienia tej technologii na rynku.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy naukowcy opracowali finalnie membrany powlekane katalizatorami, odbierak prądu oraz płyty dwubiegunowe. Ponadto skonstruowane zostały dwa 10-ogniwowe stosy demonstracyjne i trwają finalne testy tych stosów. Badacze ustalili, że opracowana w ramach projektu innowacyjna konstrukcja umożliwia zrealizowanie celu kosztowego, przy założeniu, że nakład produkcyjny przekroczy 100 egzemplarzy. Dalsze analizy rynkowe skoncentrowane są na zastosowaniach elektrolizera membrany do wymiany protonów oraz mikroturbin i ogniw fotowoltaicznych w telekomunikacji, ekologicznych stacjach wodorowych oraz przy wytwarzaniu wodoru na wielką skalę z odnawialnych źródeł energii.

Dotychczasowe wyniki są obiecujące. Badacze są przekonani, że uda się w sposób ekonomiczny zwiększyć wydajność elektrolizerów membrany do wymiany protonów. Będzie to sprzyjać wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii w szerokiej gamie zastosowań w niedalekiej przyszłości. Takie wykorzystanie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, ograniczyć emisje oraz w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę