Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usuwanie toksyn z napojów przy użyciu włókien naturalnych

Napoje takie jak wino i piwo zawierają mykotoksyny i pestycydy, które obecnie usuwa się poprzez filtrację, np. przez ziemię okrzemkową. Istnieje pilne zapotrzebowanie na praktyczne i bezpieczne metody filtracji, inne niż filtracja przez ziemię okrzemkową, jako że agencja Światowej Organizacji Zdrowia zaklasyfikowała ziemię okrzemkową do substancji karcinogennych a jej utylizacja jest kosztowna.
Usuwanie toksyn z napojów przy użyciu włókien naturalnych
Spożywanie mykotoksyn i pozostałości chemikaliów może powodować wady wrodzone oraz choroby nerek, wątroby i układu odpornościowego. W finansowanym przez UE projekcie DEMYBE z powodzeniem zastosowano naturalne włókna roślinne do opracowania zrównoważonej metody filtracji, która skutecznie obniża poziom mykotoksyn i pestycydów w napojach.

Konsorcjum projektu DEMYBE pracowało nad zwiększeniem wydajności w usuwaniu toksyn i większą łatwością stosowania, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości organoleptycznych napojów. Zdolność wybranych włókien do adsorpcji dodatkowo poprawiono, stosując techniki fizycznego i chemicznego frakcjonowania, co nie przekłada się na znaczące różnice w smaku i aromacie filtrowanego płynu. Opracowano testy na bazie radioaktywności, przeznaczone do badania właściwości wiążących włókien roślinnych, które są tańsze i szybsze w wykonaniu od wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Szczególnie silne właściwości adsorpcyjne wykazały filtry z mikronizowanej pszenicy i okazały się odpowiednie do zastosowania w istniejących instalacjach przemysłowych. Badania smaku i testowanie prototypu do filtracji piwa i wina w skali laboratoryjnej i przemysłowej wykazało lepszą wydajność niż w przypadku filtrów z ziemi okrzemkowej.

Uzyskano imponujący, 95% stopień oczyszczenia, w tym usunięto takie mykotoksyny, jak ochratoksyna A, oraz pozostałości pestycydów. Piwo filtrowane na prototypie z włókien wykazywało niższą zawartość drożdży i zanieczyszczeń oraz mniejszą mętność. Z kolei podczas filtracji wina na prototypie filtra z włókien uzyskano 90% obniżenie zawartości mykotoksyn i pestycydów z wyjątkiem iprowalikarbu. Tym samym partnerom projektu DEMYBE udało się wykazać słuszność koncepcji, która leżała u podstaw technologii zastosowanej w tym prototypie filtra opartego na włóknach w przemyśle piwowarskim i winiarskim. Wyniki projektu zostały zaprezentowane licznym przedstawicielom przemysłu piwowarskiego i winiarskiego.

Trwają prace nad ostateczną konfiguracją prototypu i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na zastosowanie go przemyśle, tj. w produkcji piwa i wina. Konsorcjum projektu DEMYBE złożyło więc wniosek o projekt demonstracyjny o nazwie ADFIMAX, aby przeprowadzić walidację produktu a następnie wprowadzić go na rynek. Oczekiwane ograniczenie importu ziemi okrzemkowej zmniejszy koszty produkcji i poprawi zyskowność. Filtr opracowany w projekcie DEMYBE będzie mógł być eksportowany do innych krajów i nadaje się do licznych zastosowań w produkcji napojów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę