Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GKN GBSSD — Wynik w skrócie

Project ID: 255731
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Modele skrzydeł nowej generacji

Zmniejszenie oporu powierzchni skrzydeł powinno umożliwić znaczne ograniczenie zużycia paliwa oraz wpływu na klimat. Finansowany ze środków UE zespół badawczy przeanalizował i zaproponował koncepcje konstrukcyjne, które przydadzą się w pracach nad skrzydłami nowej generacji.
Modele skrzydeł nowej generacji
Zminimalizowanie turbulencji to jedno z głównych zadań stojących przed przemysłem lotniczym, który chce poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów, a jednocześnie zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć emisje. Naturalny przepływ laminarny (NLF) to technologia zmniejszania oporu wykorzystująca warstwę graniczną przepływu powietrza w pobliżu powierzchni skrzydła. Technologia ta może być kluczem do stworzenia samolotów nowej generacji, i jest jednym z przedmiotów programu Czyste niebo, najambitniejszego programu badań lotniczych w historii Europy.

Dofinansowanie projektu GKN GBSSD ("Ground based structural/systems demonstrators") ze środków unijnych pomogło w opracowaniu koncepcji skrzydła NLF. Naukowcy zbudowali i przetestowali kilka obiecujących małych podzespołów demonstracyjnych. Najbardziej obiecujące z nich wybrano do opracowania ostatecznego zintegrowanego, naziemnego modelu krawędzi natarcia skrzydła NLF. Zbadano koncepcje krawędzi wiodącej typu (LOF, line-of-flight) oraz "across-LOF", a także systemów przeciwoblodzeniowych (WIPS) do elementów metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi.

Określono wszystkie wymagania dotyczące tolerancji powierzchni aerodynamicznej, wraz z szorstkością i falistością powierzchni, dla modelu testowego Airbusa A340. Elementy demonstracyjne oceniono zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. Naukowcy określili odpowiednią konfigurację połączeń dla mocowania górnej pokrywy. Zbadano zarówno metalowe, jak i kompozytowe krawędzie natarcia.

Wykazano dobrą kontrolę obróbki przy grubości aluminiowych krawędzi spełniających wymagania w zakresie tolerancji NLF, co otworzyło drogę do drugiej fazy projektu. Ponadto dwie koncepcje kompozytowe pozwoliły na wyeliminowanie problemów z tolerancją i rozrywaniem główki mocowania, i one również kwalifikują się do drugiej fazy prac. Zbadano cztery różne rozwiązania dotyczące montażu grzałek elektrotermicznych w WIPS, dwa dla metalowych i dwa dla kompozytowych krawędzi natarcia, oraz opracowano odpowiednie zalecenia dla drugiej fazy projektu.

Projekt GKN GBSSD położył podwaliny pod testy w fazie 2 i 3 projektu, dotyczące projektowania i produkcji europejskiego skrzydła NLF. Prace te będą miały istotne znaczenie dla konkurencyjności sektora lotniczego oraz wpływu transportu powietrznego na zmiany klimatyczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę