Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MuProD — Wynik w skrócie

Project ID: 285075
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Szybkie wykrywanie wad i usterek w trakcie produkcji

Producenci dążą do zapewnienia bezusterkowej produkcji oraz do osiągnięcia minimalnego poziomu strat na liniach produkcyjnych. W ramach inicjatywy UE opracowano sprzęt i oprogramowanie niezbędne do zapewnienia bezusterkowej produkcji przy minimalnej ilości odpadów, czego efektem będzie bardziej zrównoważony i konkurencyjny przemysł wytwórczy.
Szybkie wykrywanie wad i usterek w trakcie produkcji
Wszelkie wady produkcyjne są obecnie wykrywane poza linią produkcyjną na ostatnim etapie produkcji, co wiąże się z ogromnymi stratami czasu i pieniędzy, a także generuje niepożądane odpady. Aby uniknąć takich problemów na końcu linii produkcyjnej, zespół finansowanego ze środków UE projektu MUPROD (Innovative proactive quality control system for in-process multi-stage defect reduction) pracuje nad nowym, zintegrowanym rozwiązaniem do kontroli jakości, które pozwoli poprawić jakość i konkurencyjność produktów.

Celem systemu jest niezawodna i ekologiczna produkcja bez żadnych wad ani odpadów. System obejmie czujniki i siłowniki, a oprogramowanie sterujące umożliwia gromadzenie i analizowanie różnorodnych danych w czasie rzeczywistym. Monitorowanie wydajności poszczególnych etapów procesów produkcyjnych jest prowadzone nieprzerwanie. Pomaga to w ograniczaniu liczby wad w ramach procesów lub pomiędzy nimi w celu zwiększenia ich odporności.

W ramach projektu MUPROD opracowano nowe rozwiązania sprzętowe i programowe, które wprowadzają innowacje w zakresie technologii, modelowania i metodologii do zintegrowanych systemów kontroli jakości produkcji. Opracowano także nowy czujnik i sprzęt do kontroli, modele do monitorowania i prognozowania oparte na wiedzy, inteligentne urządzenia oraz narzędzia decyzyjne. Czujniki i metody kontroli automatycznie podejmują działania w przypadku wykrycia awarii przez zaawansowane systemy do monitorowania i diagnostyki.

Aby sprawdzić poprawność działania rozwiązań technologicznych, w ramach projektu przeprowadzono demonstracje na rzeczywistych przykładach zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym i energii odnawialnej. Badania w terenie wykazały wykonalności bezusterkowej produkcji, co zapewni konkurencyjność i zrównoważony rozwój przemysłu wytwórczego w Europie.

Zespół projektu MUPROD opracował narzędzia do monitorowania linii produkcyjnej, dzięki którym można przeciwdziałać powstawaniu defektów i naprawiać je szybciej i na wcześniejszym etapie. Doprowadzi to do zmniejszenia kosztów, skrócenia czasu przestojów oraz zminimalizowania strat, a jednocześnie umożliwi wytwarzanie bezpieczniejszych produktów o wyższej jakości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wady, produkcja, linie produkcyjne, złom, system kontroli jakości, zmniejszanie liczby wad
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę