Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy system monitorowania zwierząt hodowlanych

Dzięki finansowanemu przez UE badaniu stworzono liczne testy i narzędzia do monitorowania zdrowia zwierząt, niewymagające drogich i czasochłonnych analiz laboratoryjnych.
Nowy system monitorowania zwierząt hodowlanych
Ogólnoświatowy popyt na białko zwierzęce będzie nadal wzrastać i wiązać się ze wzrostem światowej liczebności zwierząt hodowlanych. Oznacza to, że takie choroby zakaźne, jak pryszczyca oraz klasyczny i afrykański pomór świń, będą nadal zagrażały przemysłowi mięsnemu.

Wiarygodne narzędzia do diagnozowania i monitoringu są kluczowe dla ograniczenia tego zagrożenia. W świetle powyższego zainicjowano finansowany przez UE projekt RAPIDIA-FIELD (Rapid field diagnostics and screening in veterinary medicine), aby stworzyć szybkie testy do wykonania na miejscu, wykrywające popularne choroby zwierząt hodowlanych, towarzyszących i dziko żyjących. Testy umożliwią jednoczesne wykrywanie kilku chorób dających podobne objawy kliniczne, co pozwoli zrezygnować z kosztownego sprzętu.

Uczestnicy projektu RAPIDIA-FIELD stworzyli i przetestowali kilka różnych oznaczeń, systemów monitorowania i testów diagnostycznych do użytku w hodowli. Objęło to system wczesnego ostrzegania, który mierzy parametry takie jak zachowanie i temperatura ciała, aby wykrywać możliwe ogniska chorób w sposób zautomatyzowany.

W innej części projektu opracowywano procesy zbierania i testowania próbek na miejscu hodowli i przy użyciu ograniczonego sprzętu. Naukowcy stworzyli również złożone urządzenia diagnostyczne do testów na różne choroby, w zależności od najpilniejszych potrzeb hodowcy.

W ramach projektu RAPIDIA-FIELD powstały też proste i szybkie testy zagrodowe do wykrywania antygenów i przeciwciał przeciw pomorowi świń, chorobie niebieskiego języka, pryszczycy oraz afrykańskiemu pomorowi koni.

Obecnie może upłynąć kilka miesięcy od wybuchu ogniska chorobowego do laboratoryjnego potwierdzenia jego przyczyny. Innowacje wprowadzone w projekcie RAPIDIA-FIELD, dostarczają narzędzi do precyzyjnej diagnostyki w terenie, przyczyniając się do zrównoważonej produkcji żywności i poprawy zdrowia zwierząt.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie zwierząt, inwentarz żywy, narzędzia do diagnozowania i monitoringu, RAPIDIA-FIELD, weterynaria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę