Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FIRESENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 244088
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT

Paląca kwestia dla dziedzictwa kulturowego

Obszary objęte zainteresowaniem archeologów i badaczy kultury powinny być zabezpieczane przed ogniem i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Projekt FIRESENSE powołano w celu opracowania systemu zdalnego monitorowania i automatycznego wczesnego ostrzegania, który chroniłby miejsca stanowiące dziedzictwo kulturowe.
Paląca kwestia dla dziedzictwa kulturowego
Prace zespołu projektu FIRESENSE , finansowanego w ramach tematu Środowisko siódmego programu ramowego UE (7PR), koncentrowały się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii obserwacji do monitorowania określonych miejsc. Partnerzy powołani do realizacji obszernej listy celów naukowych i technicznych pracowali nad stworzeniem systemu integrującego różne czujniki i kamery.

Sygnały i dane pomiarowe uzyskane z czujników są przesyłane do centrum kontroli. Tam, przy dodatkowym wsparciu technologicznym, pracownicy centrum analizują nadsyłane informacje. Centrum kontroli umożliwia kontrolowanie danego miejsca i przekazywanie danych statystycznych na żądanie użytkownika. Umożliwia także generowanie automatycznych sygnałów ostrzegających o wykryciu dymu lub ognia, nagłych zmian temperatury oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Co więcej, system umożliwia ocenę rozprzestrzeniania się ognia, lokalnych warunków pogodowych oraz morfologii gruntu. Szacowane rozprzestrzenianie się ognia można zwizualizować dzięki trójwymiarowemu (3D) interfejsowi opartemu na aplikacji Google Earth.

Prace zespołu projektu obejmowały również określenie wymogów i specyfikacji systemu, przeprowadzenie prób terenowych oraz zgromadzenie danych dotyczących wykrywania ognia lub dymu i zjawisk pogodowych. Partnerzy zaangażowali się w opracowanie platform oprogramowania, służących do wykrywania ognia lub dymu oraz do obsługi sieci czujników bezprzewodowych. Sieć czujników bezprzewodowych służy do monitorowania parametrów środowiska i, w połączeniu z bezprzewodową siecią przesyłu danych, używaną do monitoringu wideo, może być stosowana do wykrywania ognia. Skuteczność i działanie sieci czujników bezprzewodowych i bezprzewodowej sieci przesyłu danych przebadano w ramach szeroko zakrojonych testów laboratoryjnych, a także badań terenowych z wykorzystaniem prawdziwych pożarów eksperymentalnych.

Zespół projektu FIRESENSE zainstalował i zademonstrował swój system w pięciu miejscach stanowiących dziedzictwo kulturowe w Grecji, we Włoszech, Tunezji i Turcji (Antalya i Stambuł). Ocenę przeprowadzili najpierw partnerzy podczas testów laboratoryjnych i terenowych, a następnie użytkownicy systemu, którzy przesłali swoje opinie zwrotne. Partnerzy przeprowadzili również badania nad grupą użytkowników systemu, by ocenić łatwość obsługi oraz interfejs użytkownika centrum kontroli. Pozytywne opinie od użytkowników podkreślały łatwość obsługi, jednoznaczność funkcji oraz zadowalający interfejs.

Wyniki prac zespołu projektu zaprezentowano podczas międzynarodowych konferencji oraz opublikowano w czasopismach naukowych. Rezultaty projektu FIRESENSE oraz opracowane innowacje technologiczne prezentują nie tylko ogromny potencjał proponowanego systemu, ale również niedrogą metodę zapewnienia wyjątkowo niezawodnej i skutecznej ochrony obiektów cennych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę