Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPREAD — Wynik w skrócie

Project ID: 263962
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

W kierunku zrównoważonego stylu życia w 2050

Relatywnie nowe pojęcie, jakim jest zrównoważony styl życia, wiąże się z dobrostanem obecnego i przyszłych pokoleń. Należy promować kształtujący się trend do zrównoważonej konsumpcji i produkcji poprzez wszechstronne plany badawcze i strategie programowe w obrębie UE.
W kierunku zrównoważonego stylu życia w 2050
Naukowcy starali się realizować to zadanie we wspieranym przez UE projekcie SPREAD ("Social platform identifying research and policy needs for sustainable lifestyles"). Ich cele były dwojakie: podjąć wyzwanie, jakie jest związane z utrzymaniem i poprawą jakości życia w starzejącej się Europie, oraz ograniczyć skutki niewłaściwego stylu życia.

Trwająca dwa lata inicjatywa połączyła różne instytucje i osoby, a dialog pomiędzy nimi odgrywał istotną rolę w osiąganiu celów projektu. Badania i działania prowadzone w dziewięciu dziedzinach we współpracy i pod kierownictwem większego konsorcjum SPREAD umożliwiły uzupełnienie luk w wiedzy związanych z bieżącym planem badań i realizowaną strategią programową w dziedzinie zrównoważonego stylu życia.

Partnerzy opracowali i rozdystrybuowali wstępny raport z temat sytuacji zastanej na konferencji "The Future of Sustainable Lifestyles and Entrepreneurship" (Przyszłość zrównoważonego stylu życia i przedsiębiorczości europejskiej), aby stworzyć podstawy do dyskusji i wyjaśnić pojęcie zrównoważonego stylu życia. Podczas spotkania zorganizowanego, aby promować bardziej zrównoważony styl życia, stworzono europejską platformę społeczną dla zrównoważonego stylu życia w 2050 roku "SPREAD". W ramach cyklu spotkań i warsztatów zespół projektu SPREAD zidentyfikował zyskujące na popularności prognozy tematyczne dotyczące zrównoważonego stylu życia w 2050 roku. Na podstawie tych prognoz opracowano cztery scenariusze przyszłości i zastosowano jako dane wsadowe w raporcie na temat proponowanej polityki promowania zrównoważonego stylu życia.

Partnerzy projektu opracowali Plan osiągnięcia zrównoważonego stylu życia w Europie i Plan działania do 2050 roku zatytułowane "Pathways for enabling social innovation and behaviour change" (Ścieżki do osiągnięcia innowacji społecznej i zmiany zachowania). Dokument nakreśla strategie działania i okazje dla decydentów do wspierania zrównoważonego stylu życia. Bezpośrednio przed ukończeniem projektu opublikowano ostateczny plan badań na stronie internetowej projektu SPREAD.

Ustanowiono forum obywatelskie projektu SPREAD, co było pomysłem innowacyjnym i umożliwiającym uzyskanie oglądu z perspektywy życia codziennego oraz przetestowanie zasadności i realności opracowanych scenariuszy. Utworzono profile stylu życia i obliczono osobiste, rzeczowe skutki dla uczestników na podstawie dostarczonych danych. Naszkicowano raport "iFuture – The Diversity of Sustainable Lifestyles" (iPrzyszłość – różnorodność w obrębie zrównoważonego stylu życia). Zawiera on wstępne wyniki dotyczące udziału uczestników forum obywatelskiego i dostarcza danych na temat obecnych i prognozowanych opcji związanych ze stylem życia.

W ramach projektu pracowało bezpośrednio ponad 1 000 osób, kolejne 540 poprzez platformę internetową i niemal 1 500 poprzez zewnętrzne platformy o charakterze mediów społecznościowych a wyniki projektu okazały się bardzo znaczące.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę