Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przenośne programy PLC

Komputery kontrolujące niektóre maszyny produkcyjne są prymitywne i nieelastyczne. Problemem tym zajęli się uczestnicy pewnego unijnego projektu, tworząc system, który umożliwia podłączenie programów do dowolnego urządzenia i uproszczenie procesu programowania.
Przenośne programy PLC
Programowalny kontroler logiczny (PLC) to komputer służący do automatyzacji pracy maszyn i zdalnego sterowania nimi, dzięki czemu jest powszechnie stosowany w fabrykach. Dawniej programy PLC było bardzo trudno modyfikować, a obejście tego problemu polegające na używaniu przez każdego producenta własnego systemu programowania powodowało utratę elastyczności produkcji.

Aż do niedawna nie można było automatycznie konwertować programu kontrolnego na sterownikach PLC różnych marek. Przekształcenie mogło być wykonywane wyłącznie ręcznie i przez oryginalny sterownik.

12 podmiotów uczestniczących w projekcie PLC-PROG pracowało nad uniwersalnym narzędziem do programowania kontrolerów PLC. Narzędzie spełnia wymogi normy IEC 61131-3 oraz jest zgodne z PLC wszystkich marek. Oprogramowanie wykorzystuje także funkcje graficzne i obiektowe, dzięki czemu operator nie musi posiadać specjalistycznych umiejętności programistycznych.

Technologia ta prowadzi także monitoring, a do wizualizacji można wykorzystać albo bezpośrednio sam system, albo dodatkowe moduły. Projekt zakończył się po trzech latach pracy w sierpniu 2013 r.

Badacze zmienili pierwotne plany i wybrali podejście oparte na aplecie Java, aby uprościć system. Uzyskany w ten sposób prototypowy system spełnił wstępne założenia i został zainstalowany i przetestowany w dwóch zakładach przemysłowych. W każdym z zakładów używano kontrolerów PLC konkretnych marek, posiadających niekompatybilne kody, jednak zbudowane w projekcie narzędzie wygenerowało nowy kod, umożliwiając konwersję. Druga demonstracja polegała na konwersji filtrów PLC w zakładzie oczyszczania ścieków w Rumunii.

W toku innych testów wykazano, że możliwie jest łatwe konwertowanie narzędzi programistycznych ze starych aplikacji oraz między różnymi markami PLC. Taki zabieg pozwala na skrócenie średniego czasu implementacji o 85%. Wizualizacje SCADA można prowadzić przy minimalnej konfiguracji, za pomocą innego oprogramowania lub przeglądarki internetowej. Użytkownicy potwierdzili skuteczność systemu, a ich opinie pomogły w stworzeniu intuicyjnego interfejsu.

Dzięki projektowi PLC-PROG powstały narzędzia umożliwiające bardzo wygodną konwersję kodu PLC między różnymi urządzeniami. Rozwiązania te pomogą zwiększyć wydajność aplikacji stosowanych w przemyśle, a także przyczynią się do obniżenia kosztów. Uczestnicy konsorcjum zyskają natomiast możliwość świadczenia certyfikowanych usług szkoleniowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Maszyny fabryczne, kodowanie, programowalny kontroler logiczny, automatyzacja, narzędzie do programowania, IEC 61131-3, programowanie obiektowe, kod PLC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę