Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europa optymalizuje wytwarzanie leków

Skomplikowane technologie przetwarzania leków umożliwiły znaczące zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu ich wytwarzania, zwiększając konkurencyjność europejskiego przemysłu farmaceutycznego.
Europa optymalizuje wytwarzanie leków
Leki generyczne odgrywają znaczącą rolę w gospodarce światowej, zwłaszcza w Azji, a UE pracuje intensywnie nad wzmocnieniem swojej pozycji w tym ważnym sektorze. Wymaga to bardziej wydajnych technik wytwarzania i przetwarzania partii substancji czynnej leku przy użyciu szybszych, energooszczędnych metod ciągłego przetwarzania, które umożliwiają większy uzysk i wyższą jakość. Zespół finansowanego przez UE projektu PHARMAGEN ("Innovative multidisciplinary approach to pharma generic production") podjął prace nad osiągnięciem tego celu.

Mając na uwadze, że straty podczas tradycyjnych procesów w przemyśle farmaceutycznym sięgają 90% lub więcej, zespół projektu opracował innowacyjne metody modelowania i regulacji procesów dla wytwórców leku, które łączą osiągnięcia przemysłu farmaceutycznego i petrochemicznego, jednocześnie unikając ich słabych punktów. Ukazano, że ciągłe przetwarzanie umożliwia lepszą kontrolę jakości w tym sektorze.

Projekt, co ważne, umożliwił zidentyfikowanie swoistych wymogów trzech substancji czynnych leków i opracowanie procesów chemicznych dla ich wytwarzania. Opracowano wstępny projekt reaktorów farmaceutycznych, oceniając strategie przetwarzania tych substancji czynnych i regulacji procesów. Wyniki umożliwiły złożenie wniosku patentowego. Kolejny jest w fazie przygotowań.

Projekt PHARMAGEN poprawił naszą wiedzę praktyczną w zakresie ciągłego przetwarzania na użytek sektora farmaceutycznego i zainspirował wysokoprzepustowe badania dzięki wprowadzeniu przetwarzania ciągłego. Pomógł też opracować przepisy na wytwarzanie leku przeciwpadaczkowego i na cukrzycę oraz nowe strategii regulacji procesów, które pozwolą na bardziej wydajną produkcję farmaceutyków o lepszej jakości.

Opracowanie bardziej wydajnych metod przetwarzania ciągłego będzie stanowić atut europejskich producentów, rywalizujących na rynku z producentami azjatyckimi, którzy wysunęli się na prowadzenie w sektorze substancji czynnych leku.

Zespół projektu pracował też nad usprawnieniem wytwarzania rytonawiru: leku przeciwko wirusowi HIV. Udało się zwiększyć objętość produkcji 1 000 razy i poczynić znaczące oszczędności w sprzęcie, narzędziach, środkach bezpieczeństwa i ograniczaniu emisji, jak też 15% oszczędności na kosztach surowców. Jeśli uda się zastosować tę praktyczną wiedzę w wytwarzaniu innych kluczowych leków, ceny produktów farmaceutycznych spadną, co z kolei przyniesie korzyść wytwórcom europejskim, zwiększając ich konkurencyjność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę