Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NOPERSIST — Wynik w skrócie

Project ID: 232188
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Leczenie uporczywych zakażeń

Uporczywe zakażenia u zwierząt gospodarskich moją poważne skutki społeczno-ekonomiczne. W badaniu NOPERSIST skupiono się na uzyskaniu skutecznych leków i narzędzi diagnostycznych do zwalczania tego zjawiska.
Leczenie uporczywych zakażeń
Zakażenia inwentarza żywego takimi patogenami jak bakterie Mycoplasma i Haemophilus przynoszą w Europie ogromne straty finansowe każdego roku. Diagnostyka jest trudna i czasochłonna, co opóźnia rozpoczęcie leczenia i umożliwia chorobie rozprzestrzenianie się.

Finansowany przez UE projekt NOPERSIST ("Novel strategies for the prevention and control of persistent infections") powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe leki i narzędzia diagnostyczne. Konsorcjum pracowało zarówno nad naturalnymi produktami, jak i związkami syntetycznymi i prowadziło badania przesiewowe w poszukiwaniu środków zwalczających wyizolowane patogeny lekooporne.

Partnerzy projektu przetestowali ponad 24 000 substancji pod kątem hamowania wzrostu bakterii Mycobacterium tuberculosis — czynnika etiologicznego gruźlicy (TB). Starano się w szczególności opracować substancję blokującą polimerazę RNA u bakterii opornych na standardowy lek – ryfampicynę. Szukano więc nowych leków do zwalczania lekoopornych szczepów prątka gruźlicy. W badaniach przesiewowych uzyskano 53 związki o obiecujących właściwościach leczniczych. Ponadto opracowano nowatorskie połączenie antybiotyków, które wykazało obiecujące działanie w zwalczaniu lekoopornych szczepów w badaniach in vitro i na zwierzętach.

Konsorcjum poczyniło znaczące postępy w diagnozowaniu aktywnego zakażenia TB. Po raz pierwszy opracowano test, który umożliwia prawidłowe rozpoznanie TB i nie wykazuje aktywności krzyżowej u osobników zdrowych lecz zakażonych prątkiem gruźlicy. Taki test jest pilnie potrzebny do diagnozowania aktywnej gruźlicy u chorych na całym świecie.

Znacząca część prac w ramach projektu NOPERSIST była poświęcona badaniom podstawowym, w tym sekwencjonowaniu genomu bakterii Mycoplasma hyorhinis i Haemophilus parasuis. Umożliwiło to zaktualizowanie bibliotek ekspresji genów patogennych bakterii i dało perspektywę opracowania nowych narzędzi diagnostycznych i celów terapeutycznych w przyszłości. Podobna biblioteka antygenowa umożliwiła zidentyfikowanie antygenu, przeciwko któremu możliwe, że uda się opracować nową szczepionkę.

Naukowcy z projektu NOPERSIST są pewni, że uzyskane przez nich wyniki umożliwią opracowanie nowych testów do szybkiej i skutecznej diagnozy uporczywych zakażeń inwentarza żywego. Jednocześnie mają nadzieję na opracowanie nowych leków lub szczepionek pozwalających leczyć takie zakażenia lub zapobiegać im u ludzi. Aby chronić własność intelektualną uczestników projektu złożono w SME LIONEX kilka wniosków o ochronę patentową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę