Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BOMA — Wynik w skrócie

Project ID: 286885
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Włochy

Serwis posprzedażny dla łodzi

Łodzie to produkty o długim okresie eksploatacji, świetnie nadające się do objęcia ofertą usług posprzedażowych. Projekt UE pomógł małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) sprostać wymaganiom sektora poprzez opracowanie usług modernizacji i konserwacji oferowanych na rynku międzynarodowym.
Serwis posprzedażny dla łodzi
Europejski sektor żeglugi rekreacyjnej napotyka konkurencję ze strony producentów zagranicznych i jego odpowiedzią jest wprowadzenie po raz pierwszy koncepcji produktu inteligentnego/usługi inteligentnej dla łodzi. Koncepcja odwołuje się do możliwości rynkowych obecnych w całym okresie żywotności produktu, który dla łodzi jest zwykle długi.

Zwiększenie takich możliwości było celem projektu "Boat management" (BOMA). Konsorcjum dziewięciu członków działało przez dwa lata do listopada 2013. Grupa miała na celu rozwinięcie możliwości dla europejskich MŚP poprzez wprowadzenie koncepcji produktu inteligentnego dla łodzi rekreacyjnych z wykorzystaniem istniejących technologii. Opracowane usługi dotyczą konserwacji, trwałości, modernizacji, bezpieczeństwa i jakości. Celem projektu BOMA było wprowadzenie opracowanych w jego ramach usług na rynek światowy, wykorzystując możliwości powstające na wszystkich etapach życia łodzi.

Prace w pierwszych dziewięciu miesiącach projektu głównie obejmowały analizę sytuacji zastanej biznesu i procesów oraz wymagań każdego MŚP. W ramach projektu opracowano pierwszą wersję modeli biznesowych i kluczowe wskaźniki efektywności. Efektem połączenia wymagań MŚP i modeli biznesowych było opracowanie wymagań w zakresie wsparcia infrastruktury IT. Projekt BOMA zdefiniował przypadki pilotażowe, zidentyfikował narzędzia i metody wdrażania infrastruktury i opracował pierwszy projekt architektury systemu. W ramach projektu również wykonano i przetestowano pokazowy model koncepcji oprogramowania.

W drugim etapie projektu powstał uaktualniony model biznesowy, opracowano również niezbędne algorytmy. Zespół dopracował również architekturę systemu, obejmującą cztery komponenty. Badacze opracowali, przetestowali i wdrożyli Universal Marine Gateway do użytku zarówno 'na łodzi' jak i w połączeniu z interfejsem danych pogodowych. W celach testowych do architektury BOMA podłączono różne urządzenia. System wspomagania decyzji opracowano i zintegrowano z narzędziem Lifecycle Management Server. Po zakończeniu testowania systemu przystąpiono do końcowej fazy beta testów.

Partnerzy projektu opracowali obszerne materiały szkoleniowe dla MŚP. Działania na rzecz upowszechniania i wykorzystywania wyników obejmowały opracowanie ogólnodostępnej strony internetowej, materiałów promocyjnych oraz różne publikacje i wydarzenia.

Rezultatem projektu BOMA są nowe usługi i technologie, które mogą być oferowane przez europejskie MŚP w ramach usług posprzedażowych w sektorze żeglugowym. Możliwości te prowadzą do przewagi konkurencyjnej przemysłu europejskiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łodzie, produkt inteligentny, zarządzanie łodzią, rekreacja, usługi, konserwacja, trwałość, modernizacja, bezpieczeństwo, jakość, Universal Marine Gateway
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę