Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SOLVER — Wynik w skrócie

Project ID: 262632
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Belgia

Technologia membranowa umożliwiająca odzyskiwanie rozpuszczalników

Naukowcy zaprojektowali membranową jednostkę filtracyjną do oczyszczania rozpuszczalników z odpadów przemysłowych.
Technologia membranowa umożliwiająca odzyskiwanie rozpuszczalników
Rozpuszczalniki organiczne są używane w tysiącach firm w wielu różnych branżach. Niestety, odzyskiwanie rozpuszczalników opiera się zwykle na powolnych i nieefektywnych metodach destylacji, które przyczyniają się do powstawania znacznych ilości niebezpiecznych odpadów.

Celem finansowanego przez UE projektu "Solvent purification and recycling in the process industry using innovative membrane technology" (SOLVER) było opracowanie skuteczniej działającego systemu. W zastosowanym podejściu skoncentrowano się na technikach membranowych, takich jak perwaporacja oraz nanofiltracja rozpuszczalników organicznych.

Badacze biorący udział w projekcie SOLVER najpierw opracowali nową metodę monitorowania zachowania membrany w czasie rzeczywistym. Posłużyła ona do oceny skuteczności testowanych systemów, a także do opracowania modelu transportu rozpuszczalnika pomiędzy membranami w metodzie perwaporacji i nanofiltracji związków organicznych.

Na podstawie zaobserwowanych potrzeb branżowych, zarówno związanych z oczyszczaniem, jak i zapotrzebowaniem na określone składniki, wybrano cztery studia przypadków. Dwa z tych studiów przypadków analizowano przy użyciu technologii perwaporacji, a pozostałe dwa przy użyciu nanofiltracji związków organicznych.

Testy przeprowadzane na skalę laboratoryjną zakończyły się ogólnie powodzeniem, w związku z czym naukowcy zbudowali nowe prototypy do testowania na skalę pilotażową. Ogólnie systemy na skalę pilotażową spisywały się tak dobrze, jak się spodziewano lub nawet lepiej.

Poszczególni członkowie konsorcjum projektu SOLVER będą kontynuować opracowywanie tych systemów z myślą o zastosowaniach komercyjnych. Projekt ten może wywrzeć znaczący wpływ na odzyskiwanie odpadów przemysłowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia membranowa, odzyskiwanie rozpuszczalników, filtracja, odpady przemysłowe, oczyszczanie rozpuszczalników, perwaporacja, nanofiltracja rozpuszczalników organicznych, odzyskiwanie odpadów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę