Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Walka z gatunkami inwazyjnymi podróżującymi na gapę

Metody oczyszczania w celu sterylizacji wód balastowych oparte na świetle ultrafioletowym (UV) są kosztowne. Finansowani przez UE naukowcy odkryli nowatorski system, którego elementem są promienie UV. Jest on zdolny do optymalizacji dawki wymaganej do całkowitego wyeliminowania gatunków inwazyjnych.
Walka z gatunkami inwazyjnymi podróżującymi na gapę
Nieoczyszczone wody balastowe stanowią czwarte największe zagrożenie dla środowiska globalnego. Szczególnie narażone są oceany sąsiadujące z Alaską, Antarktydą, Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim. Z tych powodów Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła konwencję nakładającą na statki towarowe obowiązek wprowadzenia do 2016 r. systemów zarządzania wodą balastową oraz oczyszczania jej. Promieniowanie UV jako element systemu oczyszczania wody balastowej (BWT), wydaje się być najbardziej realnym sposobem na ograniczenie korozji zbiorników balastowych i szkód środowiskowych.

Najwyższe koszty w przypadku promieniowania UV generują zużycie energii potrzebnej do uzyskania wymaganej dawki oraz konserwacja i wymiana lamp. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi UV-MON zidentyfikowano sposoby obniżenia kosztów operacyjnych związanych z używaniem promieni UV, przy zachowaniu wysokiej skuteczności w trudnych warunkach determinowanych charakterystyką wody. Naukowcy opracowali inteligentny system BWT, który łączy w sobie nowatorski system oczyszczania za pomocą plazmy UV generowanej przez fale elektromagnetyczne z systemem monitorowania aktywności biologicznej.

System oczyszczania UV projektu UV-MON jest modułowy i skalowany. Natomiast na system biomonitorowania składają się cytometr przepływu połączony z automatycznym systemem pobierania, przygotowywania i zagęszczania próbek. System dobiera odpowiednią dawkę promieni UV w oparciu o dane spływające z biomonitora i dane o zagęszczeniu mikroorganizmów. Ponadto, rejestrator danych on-line zapisuje dane, które w przyszłości pomogą w optymalizacji i rozwoju systemu.

Koszt regulowania gatunków inwazyjnych jest relatywnie wysoki i sięga prawie 13 mld EUR. Będąc pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem na świecie, system opracowany w ramach projektu UV-MON z pewnością przyniesie Europie przewagę nad konkurencją na globalnym rynku. Dodatkowo, posiadanie zgodnego z wymogami, przetestowanego i wprowadzonego an rynek systemu pomoże w ratyfikacji przepisów IMO.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gatunki inwazyjne, ultrafioletowy, wody balastowe, statek towarowy, oczyszczanie wód balastowych, promieniowanie UV, plazma UV, aktywność biologiczna, system biomonitorowania, cytometr przepływowy, rejestrator danych on-line
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę