Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TECHEESE — Wynik w skrócie

Project ID: 243638
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Ograniczanie skażeń sera owczego

Produkcja serów owczych w Europie boryka się z poważnymi trudnościami związanymi ze skażeniami grzybami i bakteriami. Aby pomóc branży w utrzymaniu konkurencyjności, opracowano suplementy paszowe i nieinwazyjny system inspekcji.
Ograniczanie skażeń sera owczego
Rewitalizacja słabnącego przemysłu europejskiego opartego na hodowli owiec jest dla UE czołowym priorytetem. Sytuacja jest szczególnie poważna w sektorze nabiałowym, gdzie palącym problemem są skażenia serów przez niepożądane drobnoustroje.

Projekt TECHEESE ("Solving the technological problems of sheep cheese production") zainicjowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie mleczarskie i naukowców ma na celu zapobieganie temu problemowi i kontrolowanie jego skali. Aby zapobiegać skażeniom, badacze zidentyfikowali szereg roślin o właściwościach przeciwdziałania drobnoustrojom. Z 18 badanych roślin wybrano trzy najbardziej obiecujące do szczegółowej analizy. Stwierdzono, że podawanie tych trzech roślin jako suplementów paszowych zmniejsza zawartość drobnoustrojów w mleku owiec, jest korzystne dla ogólnego zdrowia zwierząt i zwiększa ilość mleka.

Dla potrzeb kontrolowania skażeń w procesie produkcji sera opracowano i przetestowano aparat rentgenowski niskiej mocy. Urządzenie umożliwia wykrywanie wewnętrznych wad i skażeń bez uszkadzania sera.

Wyniki projektu TECHEESE zostaną wykorzystane w praktyce przez kilka małych przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa mleka owczego. Projekt przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów logistycznych ponoszonych przez producentów sera, jednocześnie zwiększając zaufanie klientów do ich wyrobów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę