Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PIEZOSELEX — Wynik w skrócie

Project ID: 262002
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Ochrona słuchu za pomocą pary urządzeń piezoelektrycznych

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem w miejscu pracy stanowi coraz poważniejszy problem, szczególnie w sektorze wytwórczym i transportowym, przynosząc straty wynikające ze zmniejszonej produktywności. Choć zgodnie z przepisami UE korzystanie ze środków ochrony słuchu jest obowiązkowe, pracownicy często nie przestrzegają tych wymagań ze względu na zastrzeżenia związane z gorszym słyszeniem dźwięków otoczenia i niedopasowaniem do innego sprzętu ochronnego.
Ochrona słuchu za pomocą pary urządzeń piezoelektrycznych
Celem finansowanego ze środków UE projektu PIEZOSELEX ("Piezo pair materials for the selective exclusion of workplace noise") jest opracowanie tanich zatyczek dousznych wykorzystujących materiały piezoelektryczne. W parametrach sprzętu zostaną uwzględnione wszystkie wymagania, w tym zapewnienie selektywnego słyszenia mowy i sygnałów alarmowych oraz dbałość o wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Konsorcjum PIEZOSELEX obejmuje organizacje z doświadczeniem między innymi w produkcji materiałów piezoelektrycznych i sprzętu medycznego oraz przedstawicieli branży artykułów dla osób niedosłyszących. Partnerzy projektu zaproponowali innowacyjny pomysł wykorzystania pary elementów piezoelektrycznych do zasilania całego urządzenia oraz filtrowania hałasu przekraczającego 75 decybeli.

Połączenie dwóch różnych materiałów piezoelektrycznych w parę wyeliminuje konieczność stosowania zewnętrznego źródła zasilania i osobnych filtrów dźwięku. Wynika to stąd, że jeden z materiałów będzie pełnić funkcję odbiornika, gromadząc energię z dźwięku na częstotliwościach odpowiadających mowie i sygnałom ostrzegawczym, a drugi będzie używać energii zgromadzonej przez odbiornik do generowania sygnału ochronnego, który jednak nie będzie utrudniać użytkownikowi słyszenia mowy i sygnałów ostrzegawczych.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy projektu naukowcy dokonali przeglądu istniejących technologii ochrony słuchu i opracowali szczegółowy model komputerowy ucha. Wysiłki projektu PIEZOSELEX skoncentrowano też na specyfikacjach urządzenia, uwzględniając wymagania zasilania, potencjał gromadzenia energii w różnych środowiskach oraz charakterystyki materiałów piezoelektrycznych.

Szczegółowo zamodelowano różne rozwiązania w celu zoptymalizowania parametrów projektowych systemów, budując też prototyp systemu do sprawdzania tych parametrów. Jednocześnie naukowcy zajęli się testowaniem różnych materiałów piezoelektrycznych w celu scharakteryzowania ich właściwości I zachowań.

Aby ocenić wymagania użytkowników względem sprzętu I ergonomii, partnerzy projektu PIEZOSELEX opracowali I przeprowadzili blisko 200 ankiet, organizując też cztery grupy fokusowe złożone z pracowników z krajów europejskich. Pozyskane dane na temat wymiarów uszu około 200 pracowników pomogą w zaprojektowaniu prototypowego urządzenia dousznego.

Przedsiębiorstwa z sektora wytwórczego I transportowego co roku ponoszą z powodu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem straty rzędu 345 mln EUR, a 572 000 osób cierpi na zawodowe uszkodzenie słuchu. Powodzenie projektu umożliwi opracowanie taniej metody ochrony słuchu, która będzie chętnie stosowana przez pracowników w celu zwiększania produktywności I bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę