Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DRYCHECK — Wynik w skrócie

Project ID: 262029
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Nowa technologia suszenia mięsa

Sztuka solenia, wędzenia i konserwowania mięsa staje się przestarzała w obliczu nowych technologii. Nowo opracowany system pozwala poprawić smak i zwiększyć trwałość produktów.
Nowa technologia suszenia mięsa
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu "Electrical impedance-based system to monitor drying process in sausages" (DRYCHECK) zbudowali ten przyjazny dla użytkownika system, umożliwiający dokonywanie pomiarów i raportowanie informacji pochodzących z komory wędzarniczej. W komorach wędzarniczych mięso suszy się i dojrzewa. Omawiany system sterowania wykorzystuje czujniki umieszczone w komorach do obliczania i dostosowywania środowiska w komorze.

W obliczu ogromnej presji wywołanej spadkiem eksportu i kryzysem gospodarczym, działalność wartego 267 milionów euro rynku mięs suszonych nie może już dłużej opierać się na przetwórstwie ręcznym. Branża chce ograniczyć psucie się produktów i poprawić ich jakość dzięki udoskonalonym, dokładnym wskaźnikom dojrzałości kiełbas. Powstały niedawno system wykorzystujący impedancję elektryczną spełnia te wymagania.

W ramach badania przygotowano między innymi dokumentację najlepszych praktyk dotyczących suszenia produktów. Zaprojektowano i zbudowano wieloelektrodowy system do pomiaru takich parametrów mięsa, jak waga, gęstość, temperatura i względna wilgotność. Przy pracy na wolnych obrotach system zużywa mało energii.

W końcowych pracach związanych z implementacją algorytmów uwzględniono analizę danych i rozkład czułości, natomiast podczas budowy prototypu badacze ukończyli pracę nad podzespołami fizycznymi i mechanicznymi. Na ostatnim etapie badań udoskonalono proces suszenia i dojrzewania kiełbas oraz zanotowano jego parametry fizyczne i chemiczne. Po przetestowaniu systemu oraz zainstalowaniu i rozpoczęciu monitorowania prototypu wdrożono odpowiednie procedury kontrolne.

Jest to pierwszy komercyjny system, który umożliwia zautomatyzowanie suszenia kiełbas o niezmiennie wysokiej jakości. Korzyści ze stosowania systemu DRYCHECK odnoszą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i więksi producenci. Do stworzonych szans biznesowych należy sprzedaż oprogramowania oraz oprogramowania układowego. Dodatkowe zyski mogą pochodzić z bezpośredniej adaptacji, instalacji i konserwacji systemu, a także sprzedaży usług dla klientów. Sprzedaż i serwisowanie produktu powinny przynieść ponad 2 miliony euro zysku. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie objęte jest ochroną praw autorskich.

Technologia pozostanie własnością UE i przyczyni się do zwiększenia zysków producentów dzięki ograniczeniu psucia się wyrobów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Solenie, wędzenie, konserwowanie, psucie się, proces suszenia, kiełbasa, komora, mięso suszone, system wieloelektrodowy, suszenie kiełbas, suszenie i dojrzewanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę