Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MOLD-ERA — Wynik w skrócie

Project ID: 266515
Źródło dofinansowania: FP7-INCO

Powiększanie potencjału naukowego w Mołdawii

Aby Mołdawia mogła efektywnie uczestniczyć w europejskich badaniach naukowych, musi zwiększyć zakres i jakość swojej działalności badawczej. Przyznane ostatnio środki unijne dały takie właśnie możliwości mołdawskiemu badawczemu instytutowi nanotechnologii.
Powiększanie potencjału naukowego w Mołdawii
Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) powstała jako inicjatywa UE promująca międzynarodową współpracę w dziedzinie nauki i badań w zakresie technologii. Aby Mołdawia mogła w pełni korzystać z udziału w EPB, jej infrastruktura i potencjał naukowy muszą być wzmocnione.

Projekt MOLD-ERA powstał w celu opracowania i wdrożenia strategii badawczej dla Instytutu Inżynierii Elektronicznej i Nanotechnologii (IEEN). Celem było podniesienie poziomu badań nanobiotechnologicznych do poziomu czołowych europejskich instytucji badawczych.

W ramach projektu MOLD-ERA stworzono szkołę w zakresie nanobioinżynierii dla studentów studiów podyplomowych, obejmującą zajęcia, szkoły letnie, wykłady online i wymiany naukowców z kilkoma największymi instytutami badawczymi w Europie. Ponadto naukowcy z całej Mołdawii uczestniczyli w szkoleniach z ubiegania się o finansowanie w ramach systemu EPB.

Ze środków projektu sfinansowano również zakup nowoczesnego wyposażenia dla IEEN i szkolenia z obsługi urządzeń dla studentów i naukowców. W Mołdawii odbyła się ponadto międzynarodowa konferencja dotycząca nanobioinżynierii, z której relacje zdawały główne kanały telewizyjne i lokalna prasa, promując naukę mołdawską. Pod auspicjami siódmego programu ramowego (7PR) UE powstało również sześć nowych projektów finansowania w ramach EPB.

Ogólnie rzecz biorąc, MOLD-ERA rozszerza potencjał naukowy Mołdawii w dziedzinie nanobioinżynierii i ulepsza jej infrastrukturę badawczą. IEEN stał się dzięki temu główną platformą wspierania doskonałości w zakresie badań naukowych i współpracy w Mołdawii w ramach EPB.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę