Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MISPA — Wynik w skrócie

Project ID: 270571
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Żebrowane powłoki zmniejszają opór samolotu

Przemysł lotniczy koncentruje się na zmniejszaniu zużycia paliwa i emisji spalin. Unijni naukowcy opracowali nowatorski aplikator powłok, który przy użyciu promieniowania ultrafioletowego (UV) tworzy aerodynamiczne rowki na malowanych częściach samolotów.
Żebrowane powłoki zmniejszają opór samolotu
Stosowane turbulatory są wzdłużnymi równoległymi rowkami. Zdolność tych rowków w powłokach do ukierunkowania przepływu powietrza, a tym samym do zmniejszania oporu powierzchni pokrytych tymi powłokami jest dla przemysłu lotniczego kwestią niezmiernie ważną. Unijni naukowcy uczestniczący w projekcie MISPA opracowali technologię ruchomego aplikatora powłok. Składa się on z taśmy silikonowej umieszczonej pomiędzy dwiema rolkami; taśma z farbą spoczywa częściowo na malowanej powierzchni. Źródło promieniowania UV utwardza malowane powierzchnie, w miarę jak taśma porusza się wzdłuż, pozostawiając za sobą żebrowaną powłokę.

Naukowcy skupili się na trzech najważniejszych kwestiach technicznych związanych z prototypem: na stabilnym ruchu tłoczącej taśmy silikonowej, kontrolowanym nakładaniu farby i czyszczeniu. Nowy system zapobiega stałemu przesuwaniu się taśmy na jedną stronę rolek, ponieważ wymagało to regularnie ręcznego jej poprawiania. Nakładanie farby było utrudnione przez niedostateczną kontrolę wypływu farby i aplikacji. Nowa technika zapobiega gromadzeniu się farby wewnątrz aplikatora i ogranicza ryzyko, że nadmierna ilość farby znajdzie się na malowanej powierzchni. Naukowcy opracowali również metodę zapobiegania przywieraniu utwardzonej farby do taśmy wytłaczającej, gdy aplikator przechodzi nad otworem w malowanej powierzchni. Po pomyślnych testach każdego z trzech nowych systemów prototyp aplikatora został przekształcony – w zaawansowanym modelu aplikatora uwzględniono wszystkie trzy rozwiązania.

W ramach projektu MISPA udało się pokonać jedne z największych przeszkód we wprowadzeniu zautomatyzowanej aplikacji turbulatorów w kształcie rowków na dużych powierzchniach w samolotach. Badania zaawansowanego aplikatora, które będą prowadzone w przyszłości, powinny utorować drogę do wprowadzenia na rynek tego urządzenia, zapewniającego znaczące zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin w przemyśle lotniczym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę