Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARING — Wynik w skrócie

Project ID: 255875
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Bardziej ekologiczne linie lotnicze

Jak podatek ekologiczny wpływa na linie lotnicze? W UE przeprowadzono badania mające na celu określenie, czy bardziej ekologiczna działalność lotnicza będzie również rentowna.
Bardziej ekologiczne linie lotnicze
Lotnictwo ma poważny wpływ na środowisko. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska stworzyła program „Czyste niebo”, wielką inicjatywę o ambitnym celu, polegającym na zmniejszeniu emisji spalin z samolotów o 11% do roku 2025.

Projekt CARING ("Contribution of airlines for the reduction of industry nuisances and gases") był częścią inicjatywy „Czyste niebo”. Złożone z dziewięciu członków konsorcjum CARING działało od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. Naukowcy badali w ramach projektu, co robią obecnie linie lotnicze w sprawie ograniczeń dotyczących ochrony środowiska i jak będą sobie z nimi radzić w przyszłości. Zadanie konsorcjum CARING polegało na udokumentowaniu trajektorii, po których rzeczywiście latają samoloty linii lotniczych, i określeniu ich wpływu na środowisko. Konsorcjum dążyło również do zrozumienia wpływu regulacji środowiskowych na linie lotnicze i do zbudowania modelu ekonomicznego linii lotniczych i skutków środowiskowych.

Aby osiągnąć te cele, w projekcie wykorzystano dane uzyskane z rejestratorów lotu dotyczące tysięcy lotów z dziewięciu rodzajów statków powietrznych. Przebadano sześć linii lotniczych, reprezentującymi następujące kategorie linii: regionalne, tanie, czarterowe i długodystansowe. W analizie wykazano różnice w trajektoriach i zilustrowano przyczyny pewnych wyborów dotyczących trajektorii. Analiza wykazała również realistyczne możliwości w zakresie udoskonalenia trajektorii i procedur operacyjnych.

W ramach projektu CARING przebadano występujące na całym świecie ograniczenia związane z hałasem i zanieczyszczeniem powodowanymi przez samoloty, wskazując na ich finansowe i inne skutki dla linii lotniczych. Następnie sprawdzono setki linii lotniczych w zakresie ich stosowania się do przepisów. W wyniku tych analiz badacze CARING opracowali kilka scenariuszy badających warunki ekonomiczne. Scenariusze uwzględniały różne koszty ponoszone przez linie lotnicze i reakcje linii, a także prognozy dotyczące prawdopodobnych zmian w prawie.

Badania w ramach projektu zostały wykorzystane do stworzenia globalnego modelu ekonomicznego, pokazując, jak linie lotnicze reagują na ograniczenia (w szczególności w zakresie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji). Badane okoliczności uwzględniały monopol, duopol i środowiska w pełni konkurencyjne. Modele porównano z wyżej wspomnianymi scenariuszami, co umożliwiło wykazanie, czy ograniczenia środowiskowe przyniosą korzyści danej linii lotniczej. Ogólnym wnioskiem projektu było to, że samoloty o niskiej emisji zanieczyszczeń dają liniom lotniczym przewagę konkurencyjną, a jednocześnie są korzystne dla środowiska.

Dane z projektu CARING dostarczyły liniom lotniczym udokumentowane motywy biznesowe do stosowania przyjaznych dla środowiska samolotów. Model ekonomiczny ułatwi i wesprze przyjmowanie technologii ekologicznych przez linie lotnicze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę