Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OSTLER — Wynik w skrócie

Project ID: 265629
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Optymalizacja wymiennych akumulatorów do samochodów o napędzie elektrycznym

W ramach unijnego projektu naukowcy poddali testom wykonalności samochody z napędem elektrycznym, wyposażone w akumulator modułowy. Kierowcy chcący zwiększyć moc mogą skorzystać z możliwości dodania drugiego akumulatora.
Optymalizacja wymiennych akumulatorów do samochodów o napędzie elektrycznym
Przy zwiększającym się popycie na samochody elektryczne, producenci często dostosowują już istniejące modele do mocy zasilania elektrycznego. Jednak akumulatory są ciężkie, a zmodyfikowanie zwykłego samochodu tak, by dostosować go do zasilania elektrycznego nastręcza wielu problemów związanych na przykład z wagą czy kierowalnością.

Finansowany ze środków UE projekt OSTLER (Optimised storage integration for the electric car) miał na celu opracowanie nowych koncepcji integracji akumulatorów w samochodach. Ogólnym celem było zbadanie wykonalności modułowego, wymiennego akumulatora, spełniającego wszystkie przepisy obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym.

Prace rozpoczęto od oceny wymagań dotyczących zintegrowanego przechowywania, by następnie przeprowadzić testy zderzeniowe i dokonać integracji systemu.

Zespół OSTLER opracował inteligentne koncepcje ochrony akumulatorów w pojazdach elektrycznych. W tym celu zbadano wpływ dużych akumulatorów na parametry zderzeniowe pojazdów, aby określić najbardziej wrażliwe rodzaje ogniw. Opracowano prototypowy akumulator, wyposażony w rozwiązania aktywne i pasywne, chroniące go w przypadku zderzenia. Dynamiczne symulacje i testy fizyczne potwierdziły sprawność obu systemów. W szczególności rozwiązanie aktywne, oparte na lekkiej poduszce powietrznej, uzyskało dobre wyniki w zakresach sprawności oraz niskiej wagi.

Określono specyfikacje i wymagania dotyczące systemów elektrycznych i termicznych dla głównego akumulatora. Zespół zbudował także demonstrator wymiennych akumulatorów i przygotował wytyczne projektowania modelu.

Opracowano także nowatorskie koncepcje bardziej wydajnej integracji systemów termicznych i elektrycznych. Elektryczne rozwiązanie nadaje się do akumulatorów różnych rozmiarów, przeznaczonych do różnych zastosowań. Zbudowano i pomyślnie przetestowano demonstracyjny pojazd wyposażony w akumulator.

Przy standaryzacji akumulatora do pojazdów elektrycznych, naukowcy z projektu OSTLER uwzględnili oddziaływania mechaniczne, elektryczne i termiczne, na jakie jest on narażony. Dzięki modułowemu, wymiennemu akumulatorowi europejskie firmy będą mogły skuteczniej konkurować na światowym rynku pojazdów elektrycznych.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Akumulatory, samochody elektryczne, pojazdy elektryczne, integracja przechowywania, integracja akumulatorów, zestaw akumulatorów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę