Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DWB — Wynik w skrócie

Project ID: 262608
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Sprawniejszy międzynarodowy dostęp do poufnych danych dotyczących obywateli UE, gospodarstw domowych i firm

Dostęp do danych dotyczących osób, gospodarstw domowych i firm — tzw. mikrodanych — ma duże znaczenie w przypadku badań politycznych i gospodarczych. Uczestnicy jednej z inicjatyw europejskich połączyli potencjał badawczy z europejskimi źródłami oficjalnych mikrodanych statystycznych.
Sprawniejszy międzynarodowy dostęp do poufnych danych dotyczących obywateli UE, gospodarstw domowych i firm
Choć wiele państw członkowskich UE wprowadziło już ułatwiony dostęp do zanonimizowanych mikrodanych, to duża ilość informacji pozostaje niewykorzystana — najczęściej "zablokowana" przez granice państwowe oraz ograniczenia prawne, techniczne i kulturowe. Celem projektu DWB (Data without boundaries), finansowanego ze środków UE, było usprawnienie tak ważnego dla nowoczesnych badań dostępu międzynarodowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych wrażliwych i poufnych.

Partnerzy projektu opracowali szereg różnych usług metadanych i dostępu dla społeczności naukowej, Europejskiego Systemu Statystycznego Eurostatu oraz Konsorcjum Europejskich Archiwów Danych nt. Nauk Społecznych. Zadaniem tych usług jest promowanie i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk, wspólnych koncepcji i pomysłów dotyczących dostępu do danych i dostarczania ich z oficjalnych statystyk.

Jedna z usług metadanych zapewnia wyczerpujący obraz oficjalnych mikrodanych rozpowszechnianych w celach badawczych przez krajowe instytuty statystyczne w całej Europie. Inna to z kolei internetowa platforma, która dostarcza systematycznie uporządkowanych metadanych do oficjalnych statystyk, w tym metadanych opisujących unijne zbiory danych pochodzące z Eurostatu.

Ważną usługą dostępową jest interaktywne narzędzie wizualizacyjne, które pokazuje możliwości i ograniczenia w zakresie międzynarodowego dostępu do poufnych danych w całej europejskiej przestrzeni badawczej. Inną usługą jest baza danych poświęcona krajowym warunkom akredytacji i dostępu do danych, zawierająca arkusze danych przygotowane przez renomowane ośrodki statystyczne z 32 krajów Europy. Ogłoszono też osiem zaproszeń do składania wniosków dotyczących międzynarodowego dostępu do wrażliwych i szczegółowych mikrodanych. W efekcie zrealizowano 40 projektów badawczych.

Dzięki projektowi DWB powstał zintegrowany model danych badawczych zapewniający płynny dostęp międzynarodowy do danych wrażliwych. Tym samym usunięto dotychczasowe bariery, utrudniające wielu różnym zainteresowanym stronom dostęp do bogatych zasobów oficjalnych mikrodanych statystycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane poufne, mikrodane, oficjalne statystyki, DWB, dostęp do danych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę