Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MOICT — Wynik w skrócie

Project ID: 295053
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Maroko

Badania wody w dobie technologii cyfrowych

Jeden z niedawno rozpoczętych projektów promuje w Maroku zastosowanie nowych cyfrowych narzędzi do badań wody poprzez szkolenia i lepszą integrację z UE.
Badania wody w dobie technologii cyfrowych
W celu wspierania doskonałości i międzynarodowej współpracy między EU a krajami spoza UE ustanowiona została europejska przestrzeń badawcza (EPB). Ta inicjatywa pomoże krajom takim jak Maroko poprawić jakość i ilość prowadzonych badań.

Finansowany przez UE projekt "Morocco research advance in ICT for water" (MOICT) miał na celu rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie badań wodnych na Uniwersytecie Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA). Mówiąc dokładniej, celem projektu była poprawa innowacyjności i podniesienie potencjału badawczego USMBA, aby włączyć Maroko do EPB, poprawić komunikację i zwiększyć wsparcie dla młodych naukowców.

Projekt rozpoczął się serią warsztatów, które dostarczyły istotnych informacji i wskazówek wszystkim uczestnikom. Ich efektem były dyskusje między urzędnikami państwowymi, naukowcami i przemysłem dotyczące zastosowania TIK na rzecz wody, a ponadto opracowano wstępny plan rozwijania potencjału badawczego w tym obszarze. Na podstawie tych wstępnych prac projektowych utworzono podręcznik wdrażania projektu ze wskazówkami dla uczestników na pozostałą część projektu.

W projekcie MOICT zorganizowano szkolenia dla menedżerów badań i młodych naukowców w zakresie przedsiębiorczości, finansowania i transferu badań w europejskiej przestrzeni badawczej. Ponadto naukowcom zapewniono możliwość wzięcia udziału w procedurach systemu europejskiej przestrzeni badawczej i wypracowano strategię współpracy.

Na koniec w projekcie przeprowadzono przegląd obiektów hydrologicznych w Maroku oraz technicznych potrzeb w sektorze. Zapewniło to materiały do kilku sesji szkoleniowych dla młodych naukowców w USMBA.

Projekt MOICT zwiększył potencjał Maroka w zakresie zaawansowanych technologicznie badań w obszarze TIK na rzecz wody. Działania te przyniosą Maroku długoterminowe korzyści polegające na rozwoju potencjału badawczego oraz podniesieniu kwalifikacji młodych naukowców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania wody, Maroko, europejska przestrzeń badawcza, Sidi Mohamed Ben Abdellah, TIK na rzecz wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę