Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

System czyszczący chroniący zasoby wodne dla branży spożywczej

Zrównoważone korzystanie z wody staje się coraz ważniejsze dla gałęzi przemysłu zużywających duże jej ilości, takich jak przetwórstwo żywności. Finansowane przez UE konsorcjum specjalistów ds. inżynierii i przedstawicieli branży spożywczej zajęło się tą kwestią, budując i poddając testom prototypowy system czyszczący chroniący zasoby wodne.
System czyszczący chroniący zasoby wodne dla branży spożywczej
Sektor żywności i napojów jest filarem gospodarki UE i składa się z ponad 300 000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest zatem największym w Europie sektorem wytwórczym zarówno pod względem obrotów (956 mld EUR), jak i zatrudnienia (4,1 mln miejsc pracy). Aby jednak sektor ten zachował konkurencyjność, musi zwiększyć swoją wydajność, zwłaszcza w kontekście zużycia wody.

W ramach projektu LOWTEV II (Low temperature and lean volume cleaning system – Demonstrating the project results) powstał system umożliwiający obniżenie zużycia wody podczas czyszczenia taśmy przenośnika w zakładach sektora przetwórstwa i produkcji żywności.

Członkowie konsorcjum zastosowali nowo zdobytą wiedzę na temat sprzężenia ultradźwięków z dostawą wody o niskim ciśnieniu do opracowania skutecznego systemu czyszczenia. Jak się okazało, nowy system jest nie tylko skuteczny, ale także nie wymaga użycia gorącej wody ani środków chemicznych, poza niewielką ilością substancji chemicznej stosowanej do wzmocnienia ultradźwięków.

Początkowo dane dotyczące obszarów przyszłego zastosowania systemu, szczegółów w zakresie infrastruktury i różnych czynników dotyczących działania taśm przenośnika pozyskano od różnych partnerów przemysłowych. Następnie przeprowadzono testy laboratoryjne, aby bardziej szczegółowo zrozumieć wydajność i inne właściwości systemu.

W ramach projektu LOWTEV II powstał wydajny stacjonarny system czyszczenia, skutecznie usuwający warstwę biologiczną, bakterie oraz substancje zanieczyszczające produkty spożywcze, łącznie z wywołującymi alergię białkami. System ten oferuje ponadto zmniejszenie zużycia wody do procesu czyszczenia o 60%, ograniczenie zużycia energii o 30%, a także podniesienie produktywności o 20%.

Do innych zalet systemu zaliczyć można zintegrowaną instalację do monitorowania warunków sanitarnych, która gwarantuje, że odbywający się proces czyszczenia jest skuteczny. Osiągnięcie to doprowadzi do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa, skrócenia czasu przestoju przeznaczonego na czyszczenie taśmy przenośnika oraz obniżenia kosztów pracy.

System opracowany w ramach projektu LOWTEV II doskonale sprawdzi się w europejskim sektorze żywności i napojów, który w 99% składa się z MŚP. System, sprzedawany w przystępnej cenie, umożliwia MŚP podniesienie swojej konkurencyjności na rynku globalnym, a także stworzenie możliwości zatrudnienia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

System czyszczący, branża spożywcza, korzystanie z wody, przetwórstwo żywności, zużycie wody, taśma przenośnika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę