Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INQUIRE — Wynik w skrócie

Project ID: 266616
Źródło dofinansowania: FP7-SIS

Przyszłość nauk przyrodniczych

Choć metody nauczania nauk przyrodniczych w oparciu o samodzielne poszukiwania są skuteczniejsze niż metody tradycyjne, większość europejskich szkół ich nie stosuje. Rolą projektu INQUIRE jest odwrócenie tego trendu, z korzyścią dla nauczycieli i dla uczniów.
Przyszłość nauk przyrodniczych
Finansowany w ramach siódmego programu ramowego (7PR) projekt INQUIRE ("Inquiry-based teacher training for a sustainable future") powstał, aby wspomagać pozyskiwanie umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy przystąpili do planowania i realizacji jednorocznych kursów dla nauczycieli w zakresie nauczania nauk przyrodniczych w oparciu o samodzielne poszukiwania (IBSE). Te praktyczne kursy odbędą się w 14 ogrodach botanicznych i muzeach historii naturalnej w 11 państwach europejskich.

Zespół projektu INQUIRE wybrał konkretne lokalizacje, których potencjał ma pełnić rolę katalizatora i wspierać nauczycieli i metodyków w osiąganiu biegłości w IBSE. Treść kursów skupia się na utracie bioróżnorodności i zmianie klimatu. Założeniem całego przedsięwzięcia jest pomóc nauczycielom i metodykom przyjrzeć się samym sobie jako czynnym uczestnikom, uczącym się wspólnie i od siebie nawzajem. Twórcy projektu chcą, by uczestnicy zrozumieli, jak można optymalnie wykorzystać metodę IBSE w klasie — a także w ogrodzie botanicznym czy muzeum historii naturalnej.

W ciągu pierwszego półrocza realizacji projektu partnerzy opracowali plan zarządzania jakością, aby zapewnić wysoką jakość przy projektowaniu kursu. Od tamtej pory w krajach partnerskich z powodzeniem uruchomiono 14 kursów pilotażowych. W czasie opracowywania niniejszego raportu, 181 nauczycieli i 57 metodyków aktywnie uczestniczyło w kursach INQUIRE.

Główna części projektu obejmuje uzyskanie opinii uczestników; zostaną one wykorzystane w tworzeniu i modyfikowaniu przyszłych kursów. Modyfikacje będą testowane w drugiej fazie projektu.

Dotychczasowe wnioski są pozytywne, a uczestnicy zgłaszają, że udało im się pojąć metodykę IBSE. Ponadto powstała społeczność praktyków oraz 11 grup doradczych w krajach partnerskich.

Zespół INQUIRE pracuje także nad podręcznikiem poświęconym tematyce projektu, który ma oferować wsparcie dla nauczycieli i metodyków uczestniczących w kursach autorskich, a podręcznik "Train the trainers course manual" jest gotowy do publikacji.

Wyniki projektu przyczynią się do odświeżenia sposobu nauczania nauk przyrodniczych w Europie. Podejście zespołu INQUIRE do rozwoju zawodowego nauczycieli i metodyków, jak i sieci szkolenia nieformalnego usprawnią prowadzenie na szerszą skalę działań ukierunkowanych na wyzwania XXI w.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę