Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATLAB — Wynik w skrócie

Project ID: 285989
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Polska

Rozwój badań w dziedzinie geochemii w Polsce

Polskie Centrum ATLAB jest wieloprofilową jednostką badawczą skupiającą się na rozwoju i zastosowaniu geochemii izotopów. Dzięki finansowaniu ze środków UE Centrum może w pełni wykorzystać swój potencjał badawczy.
Rozwój badań w dziedzinie geochemii w Polsce
W ramach projektu ATLAB (Action towards laboratories' enhancement and know-how exchange for advanced research on geosystem) przeprowadzono modernizacje laboratoriów, zrekrutowano nowych specjalistów i usprawniono wymianę wiedzy. Działania te przyczyniły się do zwiększenia potencjału ludzkiego i zdolności technicznych Centrum ATLAB.

Centrum, które stanowi część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, będzie mogło rozwijać bardziej zaawansowane podejścia i innowacje w zakresie badań nad geosystemami ziemskimi i pozaziemskimi. To z kolei umożliwi lepszą integrację z europejską przestrzenią badawczą. W ramach projektu zatrudniono dziewięciu badaczy zewnętrznych i zorganizowano wiele wizyt ekspertów w przedmiotowej dziedzinie. Zakupiono również dziesięć elementów wyposażenia.

Ponadto zespół projektu koordynował wizyty i prowadził warsztaty w celu tworzenia sieci, a także uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach. Kwestiami o kluczowym znaczeniu były innowacje, prawa własności osobistej oraz współpraca w obrębie sektora przemysłowego. Projekt przyczynił się nie tylko do rozwoju nauki — działania na rzecz promocji i rozpowszechniania miały również znaczący wpływ na wzrost społeczny i gospodarczy w skali regionalnej.

Projekt ten jest nadal kontynuowany i oczekuje się, że odegra ważną rolę w zwiększaniu potencjału badawczego Centrum ATLAB poprzez modernizację badań, szkolenia oraz rozwój wydajności i zdolności. Projekt wspiera również innowacyjne podejście do nauk geologicznych i współpracy z przemysłem.

Sukces projektu ATLAB sprowadził do kraju polskich badaczy rozproszonych w różnych częściach świata i miał pozytywny wpływ na funkcjonowanie laboratoriów, program badawczy oraz jakość prowadzonych prac. Projekt pomógł również w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Centrum ATLAB dzięki zwiększeniu jakości i konkurencyjności badań, co doprowadziło do wzrostu liczby innowacji w sektorze geologii i przyspieszyło rozwój w regionie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wieloprofilowe badania naukowe, geochemia izotopów, geosystemy lądowe, europejska przestrzeń badawcza, innowacja, prawa własności osobistej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę