Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GARDEN — Wynik w skrócie

Project ID: 255886
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja
Dziedzina: Przemysł

Trasy lotów wiropłatów o niskim poziomie hałasu

W ramach unijnego projektu opracowano dla wiropłatu nowe reguły lotu według przyrządów (IFR), oparte o systemy wspomagania satelitarnego (GNSS-SBAS). Procedury te mogą znacząco wspomóc użytkowników wiropłatów w uzyskaniu dostępu do lądowisk, zwiększając poziom bezpieczeństwa czynności lotniczych.
Trasy lotów wiropłatów o niskim poziomie hałasu
Oczekiwany w niedalekiej przyszłości znaczny wzrost natężenia lotów wiropłatów będzie wymagać skutecznego ich zintegrowania z innym ruchem na lotniskach przy minimalizacji wpływu na środowisko. Kluczowe znaczenie dla sprostania takim wymaganiom mają globalne systemy nawigacji satelitarnej, które umożliwiają autonomiczne pozycjonowanie geograficzne i przestrzenne w dowolnym miejscu na świecie.

Finansowany ze środków UE projekt GARDEN (GNSS-based ATM for rotorcraft to decrease emissions and noise) został zainicjowany w celu zdefiniowania nowych profili lotów na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym wiropłatów, co ułatwi realizację założeń ambitnego unijnego programu badań aeronautycznych Czyste niebo.

Partnerzy projektu stworzyli nowe procedury ułatwiające wiropłatom dostęp do ruchliwych lotnisk niezależnie od innych jednostek lotniczych korzystających z tras lotów o niskim poziomie hałasu. Trajektorie strome są kluczowym czynnikiem dla bezkolizyjnej współpracy (SNI) samolotów i wiropłatów.

Głównymi przesłankami dla opracowania tych procedur były operacje SNI oraz minimalizacja hałasu. W związku z tym, opracowano również nowe reguły lotu według przyrządów (IFR) dla najbardziej hałaśliwych i uciążliwych dla okolicznych mieszkańców faz lotu, czyli startu, podejścia i lotu na małych wysokościach.

Prowadzenie GNSS-SBAS zwiększa precyzję nawigacji wiropłatu. Procedury kąta wznoszenia pozwalają na działanie wiropłatów w środowiskach IFR i w trudnych warunkach, na przykład na terenach górzystych, oraz na bezpieczne lądowanie na lotniskach i lądowiskach, które są trudno dostępne lub znajdują się na terenach gęsto zaludnionych. Ma to szczególne znaczenie między innymi dla medycznego transportu lotniczego czy też dla użytkowania śmigłowców w pobliżu portów lotniczych bez zakłócania lotów stałopłatów.

Minimalizacja emisji hałasu stanowi jeden z filarów unijnej inicjatywy Czyste niebo, będąc głównym aspektem zmniejszania wpływu ruchu lotniczego na środowisko. Opracowywane przez projekt GARDEN procedury autonomicznego lotu wiropłatów podczas startu, lądowania i lotu na małych wysokościach po trasach wymagających niskiego poziomu hałasu wniosły istotny wkład w te prace.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiropłat, reguły lotu według przyrządów, GARDEN, zarządzanie ruchem powietrznym, ciche tory lotu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę