Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MAINBOT — Wynik w skrócie

Project ID: 285245
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Wykorzystanie robotów w przemysłowych pracach konserwacyjnych

Rutynowa kontrola i konserwacja w dużych przemysłowych instalacjach nie mogą w rzeczywistości opierać się na rutynie. Unijni naukowcy opracowali autonomiczne systemy robotów, które przyczynią się do ochrony inwestycji kapitałowych i zwiększania bezpieczeństwa ludzi.
Wykorzystanie robotów w przemysłowych pracach konserwacyjnych
Skuteczna i efektywna konserwacja odgrywa ważną rolę we wszystkich instalacjach przemysłowych. W takim otoczeniu, charakteryzującym się zainwestowaniem ogromnych środków kapitałowych, w którym bezpieczeństwo operatora urządzeń lub inspektora może być problematyczne, rozwiązania dotyczące konserwacji pełnią jeszcze ważniejszą funkcję.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu MAINBOT (Mobile robots for inspection and maintenance activities in extensive industrial plants) przystosowali kołowe platformy mobilne i roboty wspinające się do autonomicznej kontroli urządzeń w bardzo dużych zakładach produkcyjnych poprzez połączenie wielu różnych technologii detekcji robotycznej. W tym celu zbudowano prototypy robotów naziemnych i wspinających się, których zadaniem jest kontrolowanie urządzeń umieszczonych w pionie lub poziomie.

Partnerzy zdefiniowali sześć czynności, dla których opracowano rozwiązania. Polegają one na detekcji lub pomiarze odbijania lustrzanego, wycieku płynu będącego nośnikiem ciepła, degradacji powłoki, rozbitych luster, utraty próżni w rurach kolektora, korozji i pęknięć. Wymogi dla platform zrobotyzowanych oparto na kryteriach bezpieczeństwa i niezawodności.

W projekcie MAINBOT opracowano środowiska symulacyjne oraz dwie makiety na potrzeby testów. Makiety naziemne umożliwiły ocenę skuteczności algorytmów nawigacji i manipulowania, natomiast makieta pionowa pozwoliła na ocenę metod wspinania i pozycjonowania czujników w robocie wspinającym. Ponadto platformy robotyczne dostosowano w oparciu o odpowiednie specyfikacje. Rozwinięto też szereg technologii kontroli.

Prototypy przeszły pomyślnie testy w dwóch słonecznych elektrowniach termalnych.

Dzięki projektowi MAINBOT sektory przemysłu wymagające dużych inwestycji kapitałowych mogą skuteczniej rozwiązywać różne problemy dotyczące konserwacji dużych instalacji. Europejski przemysł z pewnością skorzysta poprawie wydajności zakładów wytwórczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Roboty, kontrola i konserwacja, inwestycja kapitału, zakłady przemysłowe, detekcja robotyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę