Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowa współpraca w zakresie badań transportu

Zespół naukowców z UE podjął się zbadania czynników utrudniających bliższą międzynarodową współpracę w dziedzinie badań transportu. Pierwszym krokiem mającym ułatwić taką współpracę stało się utworzenie portalu zapewniającego łatwy globalny dostęp do naukowych baz danych związanych z technologiami transportu.
Międzynarodowa współpraca w zakresie badań transportu
Technologie transportu są kluczowym czynnikiem dla rozwoju gospodarczego i postępu naukowego. Międzynarodowa współpraca na tym szczególnym polu może dużo zyskać dzięki wydajnym systemom swobodnej wymiany informacji poprawiającym efektywność, szybkość rozwoju i innowacyjność.

To właśnie było celem finansowanego ze środków UE projektu "Establishing a comprehensive transport research information management and exchange system" (HERMES). Realizowany przez pięcioro członków projekt zakładał wsparcie komunikacji i współpracy między naukowcami w UE zajmującymi się transportem a ich kolegami z całego świata. Wymagało to stworzenia portalu baz danych badań transportu, ułatwiającego dostęp do informacji o przeszłych i aktualnych badaniach prowadzonych na całym świecie.

Ponadto celem grupy projektowej było zaangażowanie głównych podmiotów w dyskusję o usunięciu przeszkód dla międzynarodowej współpracy oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących działań i zasad, które ułatwiłyby realizowanie prawdziwie międzynarodowych programów badawczych w dziedzinie transportu. Projekt był realizowany od listopada 2011 r. do kwietnia 2014 r.

Projekt HERMES osiągnął swój cel w postaci stworzenia międzynarodowego portalu zapewniającego dostęp do naukowych baz danych poprzez sporządzenie listy stosownych naukowych baz danych z UE i kilku innych krajów oraz przeprowadzenie rozmów w sprawie udostępnienia ich zawartości z podmiotami prowadzącymi stosowne bazy. Osoby pracujące przy projekcie musiały zmierzyć się z licznymi problemami technicznymi i innymi trudnościami, by ostatecznie uruchomić serwer testowy. Stworzony w projekcie portal został zaprezentowany na żywo podczas warsztatów "HERMES Workshop on International Collaboration in Transport Research" w kwietniu 2013 r.

Naukowcy podjęli kwestię ulepszenia współpracy między podobnymi grupami, w tym finansowanym przez EU serwisem Transport Research & Innovation Portal (TRIP), japońską bazą danych badań transportu Jstage, z którą podpisano porozumienie o współpracy i wymianie informacji, oraz z amerykańską bazą TRID prowadzoną przez Transportation Research Board (TRB). Ta ostatnia to zintegrowana baza danych łącząca zasoby z prowadzonych przez TRB usług Transportation Research Information Services (TRIS) oraz prowadzonej przez OECD dokumentacji International Transport Research Documentation (ITRD).

W następstwie międzynarodowych warsztatów z 2013 r. zorganizowanych w ramach projektu HERMES sformułowane zostały liczne zalecenia dotyczące ułatwienia międzynarodowej współpracy w zakresie badań transportu. Zespół projektowy wykonał także wiele działań związanych z rozpowszechnianiem wyników swojej pracy.

Dostępny pod adresem portal stworzony w ramach programu HERMES pozostanie dostępny online przez co najmniej pięć lat od zakończenia projektu, a witryna internetowa projektu pozostanie aktywna przez trzy lata od jego zakończenia.

Portal wspiera międzynarodową komunikację i współpracę między naukowcami, ponieważ udostępnia naukowe bazy danych tworzone z myślą o wymianie pomysłów oraz kontaktach między badaczami zajmującymi się transportem każdego rodzaju we wszystkich branżach.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Naukowe bazy danych, technologie transportowe, badania transportu, zarządzanie informacją
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę