Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

START — Wynik w skrócie

Project ID: 295003
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Ukraina

Bliższa współpraca naukowa między UE i Ukrainą

Finansowany ze środków UE projekt skupił się na tworzeniu warunków do współpracy ukraińskich naukowcom z ośrodkami badawczymi w UE. Wymiana wiedzy i technologii zapewniła produktywne środowisko do zajęcia się kluczowymi obszarami badań nad materiałami supertwardymi i ich zastosowaniami.
Bliższa współpraca naukowa między UE i Ukrainą
Instytut Materiałów Supertwardych im. V.N. Bakuła (ISM) na Ukraińskiej Akademii Nauk należy do wiodących placówek w tej dziedzinie. Dzięki projektowi "Boosting EU-Ukraine cooperation in the field of superhard materials" (START), ISM stał się wzorowym instytutem pod względem współpracy w rejonie szeroko pojętej Europy Wschodniej.

Ważnym celem projektu było wzmocnienie pozycji i widoczności ISM. Aby to osiągnąć, stworzono średnio- i długofalową strategię badawczą na podstawie istniejących kompetencji badawczych. Realizacja wspólnych działań badawczych z udziałem ISM oraz czołowych unijnych ośrodków badawczych stanowiła znaczący krok w kierunku dalszej reakcji na obszary zainteresowania badawczego.

Zorganizowano wiele działań szkoleniowych w celu wsparcia rozwoju wiedzy i umiejętności pod kątem udziału ISM w projektach badawczych finansowanych przez UE. Dodatkowo zorganizowano imprezy poświęcone poszukiwaniu partnerów, przy czym warto tu wymienić wyjazdy delegacyjne oraz udział naukowców z ISM w międzynarodowych konferencjach. Działania te przyczyniły się do zwiększenia widoczności Instytutu wśród czołowych światowych podmiotów badawczych.

Projekt START położył podwaliny pod sprawniejszą integrację ISM z europejską przestrzenią badawczą (EPB). W szczególności, wzmocnione zostały prace badawcze w dziedzinie materiałów supertwardych, co pomoże pobudzić współpracę z innymi laboratoriami w Europie Wschodniej także po zakończeniu realizacji projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ukraina, materiały supertwarde, wspólne badania, Europejska Przestrzeń Badawcza, materiałoznawstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę