Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NANOMATCH — Wynik w skrócie

Project ID: 283182
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Włochy

Nowe produkty do konserwacji materiałów w historycznych budowlach

Niszczenie historycznych budynków staje się coraz poważniejszym problemem, co oznacza także potrzebę zrównoważonego zarządzania zabytkowymi obiektami. W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowe złożone materiały zaprojektowane specjalne do renowacji historycznych materiałów.
Nowe produkty do konserwacji materiałów w historycznych budowlach
Zanieczyszczenia atmosferyczne oraz zmiany klimatyczne zachodzące w szybkim tempie przyspieszają proces naturalnego starzenia się historycznych powierzchni. Z kolei stosowanie niewłaściwych, komercyjnych środków konserwatorskich znacząco przyczynia się do pogarszania stanu budynków. Potrzebne jest zatem udoskonalenie aktualnie używanych produktów i metod renowacji lub opracowanie alternatywnych środków, które umożliwią ochronę i konserwację zabytków, zachowanie ich wartości kulturowej oraz dbanie o możliwość ich użytkowania w przyszłości.

Finansowany ze środków UE projekt NANOMATCH (Nano-systems for the conservation of immoveable and moveable polymaterial cultural heritage in a changing environment) miał na celu rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie złożonych, nanostrukturalnych materiałów specjalnie na potrzeby renowacji zabytkowych materiałów drewnianych, kamiennych i szklanych.

Dokonano syntezy nanozawiesin alkoholanów wapnia, prekursorów węglanu, aby zwiększyć wytrzymałość materiałów kamiennych, a także dostarczyć związków alkalicznych podłożom drewnianym. Molekularnie zdyspergowany alkoholan glinu, prekursor Al2O3, opracowany już w ramach unijnego projektu CONSTGLASS, został zoptymalizowany, aby umożliwić penetrację najmniejszych spękań (< 5 μm) skorodowanego szkła.

Nowe metody konserwacji przetestowano na różnych podłożach pod względem podatności na obróbkę, skuteczności, kompatybilności i trwałości w porównaniu z szeregiem produktów dostępnych na rynku. Poddane zabiegom renowacyjnym próbki i zniszczone historyczne podłoża przeanalizowano najpierw w laboratorium, a następnie przed oraz po roku ekspozycji w warunkach terenowych. Znajdowały się one w miejscach kultu w Niemczech (katedra w Kolonii), Hiszpanii (katedra w Oviedo), Włoszech (kościół Santa Croce we Florencji) oraz Rumunii (Cerkiew Stawropoleos w Bukareszcie). Zbadano wpływ na zdrowie ludzki i środowisko.

Zdefiniowano też optymalne parametry obróbki dla produkcji przemysłowej oraz przeprowadzono analizę kosztów i korzyści ekonomicznych nowych produktów. Przygotowano plan ich wykorzystania, uwzględniający przede wszystkim potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem jest model biznesowy oceniający potencjał rynkowy produktów oraz możliwe zagrożenia związane z ich wprowadzeniem na rynek.

Dzięki opracowaniu zaawansowanych i zrównoważonych materiałów nanostrukturalnych jako alternatywy dla konwencjonalnych produktów projekt NANOMATCH pomoże zapobiec niszczeniu historycznych obiektów. Projekt przyczyni się w rezultacie do poprawy ochrony cennych zabytkowych budynków w Europie. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ochrona, renowacja, zabytkowe budynki, materiały historyczne, wielomateriałowe, dziedzictwo kulturowe, materiały nanostrukturalne, alkoholan wapnia, alkoholan glinu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę