Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MOLD-NANONET — Wynik w skrócie

Project ID: 294953
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Mołdawia

Wprowadzanie Mołdawii do europejskiej przestrzeni badawczej

Fundusze UE pomogły mołdawskiemu Instytutowi badawczemu ELIRI w rozwinięciu i wprowadzeniu strategii, która pomogłaby w konkurowaniu i współpracy z wiodącymi europejskimi instytucjami badawczymi. Dzięki temu instytut ELIRI może rozszerzać swoją działalność oraz zwiększyć możliwości badawcze w zakresie mikro- i nanoelektroniki systemów inteligentnych.
Wprowadzanie Mołdawii do europejskiej przestrzeni badawczej
Projekt MOLD-NANONET (Enhancing the capacities of the ELIRI Research Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence) został rozpoczęty w celu poszerzenia możliwości Instytutu w zakresie badań stosowanych. Inicjatywa ta została zaprojektowana, aby umożliwić integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA) na podstawie osiągnięć naukowych.

Aby rozszerzyć ujednoliconą infrastrukturę kraju, celem prac było zintegrowanie potencjału badawczego Uniwersytetu Państwowego im. Alecu Russo w Bielcach (BELTI) oraz instytucji badawczych w Kiszyniowie. Pierwszymi instytucjami docelowymi były ELIRI, Politechnika Mołdawska (UTM) oraz Instytut Inżynierii Elektronicznej i Nanotechnologii (IEEN) Akademii Nauk w Mołdawii (A.S.M.).

Zostały zorganizowane wizyty ekspertów w instytucie ELIRI i instytucjach partnerskich w celu podzielenia się wiedzą oraz podjęto kroki w celu połączenia badań stosowanych z innowacyjnym biznesem. Projekt MOLD-NANONET skupił się na nowych programach badawczych oraz polepszeniu poziomu naukowego i szkoleniach zarówno wykwalifikowanych ekspertów, jak i młodych badaczy z instytutów ELIRI, BELTI, UTM i innych mołdawskich przedsiębiorstw specjalizujących się w mikro- i nanotechnologii. Przeprowadzono także kursy szkoleniowe dla magistrantów/doktorantów dotyczące tematów takich jak: własność intelektualna, przekazywanie technologii oraz nanotechnologia.

Zorganizowano także webinaria i trzydniowe seminaria dotyczące modułów edukacyjnych, aby wspomóc badaczy i pracowników w praktycznym zrozumieniu wymagań związanych z siódmym programem ramowym (7PR) oraz programem Horyzont 2020. Wykorzystanie nowego sprzętu najwyższej jakości ułatwiło także ulepszenie infrastruktury.

Przygotowano mapę wiedzy, która łączy instytuty mołdawskie z innymi podobnymi organizacjami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi. Do rozpowszechniania informacji na temat działań projektu MOLD-NANONET w zakresie nanotechnologii wykorzystano stronę internetową projektu oraz ulotki i plakaty na międzynarodowych konferencjach, seminariach i wystawach.

Projekt MOLD-NANONET przyczynia się do podniesienia potencjału badawczego oraz umożliwia utworzenie sieci instytutów mołdawskich, które będą konkurować i współpracować z innymi ośrodkami. Przewiduje się zwiększenie ich uczestnictwa w projekcie Horyzont 2020 oraz potencjalną komercjalizację wyników badań stosowanych. Ogólnie inicjatywa powinna zwiększyć możliwości w zakresie dostępnych miejsc pracy zawodowej i przemysłowej w Mołdawii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mołdawia, europejska przestrzeń badawcza, nanoelektronika, badania stosowane, osiągnięcia naukowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę