Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IPERA — Wynik w skrócie

Project ID: 295025
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Armenia

Wspomaganie armeńskich badań fizycznych

Instytut Badań Fizycznych Armeńskiej Akademii Nauk (IPR-NAS) to jeden z wiodących ośrodków badawczych w tym kraju. Jedna z inicjatyw unijnych wspomogła integrowanie IPR-NAS z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB).
Wspomaganie armeńskich badań fizycznych
IPR-NAS specjalizuje się w informacji kwantowej, fizyce atomów i fal materii, materiałach scyntylacyjnych, nanotechnologiach i nanomateriałach. Te same obszary badań mają również duże znaczenie dla siódmego programu ramowego UE (7PR).

Za cel finansowanego ze środków UE projektu IPERA (Integrating the Institute for Physical Research of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia into ERA) przyjęto zwiększanie potencjału badawczego i podnoszenie poziomu naukowego w IPR-NAS poprzez szkolenia i współpracę z innymi europejskimi organizacjami badań i innowacji.

Przeprowadzono kilka działań współpracy bliźniaczej w celu umożliwienia transferu wiedzy, zidentyfikowania partnerów i przygotowania wspólnych badań w dziedzinie informacji kwantowej, fizyki atomów i fal materii oraz materiałów scyntylacyjnych. W ramach popularyzacji działań projektu IPERA opublikowano 36 artykułów w pismach naukowych.

Zainicjowano, przygotowano i złożono osiem wniosków projektowych, aby wspomóc udział IPR-NAS w programach 7PR i Horyzont 2020 wraz z wybranymi instytucjami partnerskimi.

Dokonano oceny bieżącej jakości wyników i potencjału badawczego IPR-NAS, formułując na tej podstawie praktyczne zalecenia i strategię w celu wspomagania doskonałości badawczej i zwiększenia zasięgu regionalnego w pięcioletnim okresie po zakończeniu projektu.

Pracownicy IPR przeszli intensywne szkolenia z zakresu zaawansowanych badań fizycznych oraz priorytetów badawczych 7PR i programu Horyzont 2020. Zaprojektowano i dostarczono blisko 60 modułów, a pięciu doktorantów zostało objętych wspólną opieką naukową.

Aby zwiększyć widoczność IPR w Europie, przeprowadzono 75 prezentacji na konferencjach międzynarodowych i warsztatach. W głównej konferencji projektu wraz z warsztatem wzięło udział 76 uczestników, przede wszystkim doświadczonych naukowców i młodych badaczy z 15 krajów.

Projekt IPERA przyczynił się do zwiększenia potencjału badawczego i podniesienia poziomu naukowego IPR poprzez strategiczne inicjatywy współpracy. Tym samym położono podwaliny pod długoterminową współpracę między badaczami armeńskimi i europejskimi w dziedzinie fizyki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania fizyczne, Armenia, Europejska Przestrzeń Badawcza, 7PR, badania i innowacja, Horyzont 2020
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę