Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykrywanie i zwalczanie zakażeń helmintami

Zakażenia pasożytniczymi robakami noszącymi nazwę helmintów stanowią poważne zagrożenie dla hodowli żywego inwentarza w Europie. W ramach unijnej inicjatywy opracowano testy diagnostyczne i narzędzia predykcyjne, umożliwiające ograniczenie ich negatywnego wpływu.
Wykrywanie i zwalczanie zakażeń helmintami
Zmiany środowiskowe i klimatyczne mają wpływ na epidemiologię i dystrybucję geograficzną zakażeń pasożytami u przeżuwaczy hodowanych w Europie. W połączeniu z opornością na leki przeciwrobacze, pasożyty są obecnie źródłem znaczącego obciążenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ dotychczasowe strategie zwalczania ich przestały być skuteczne.

Celem projektu GLOWORM (Innovative and sustainable strategies to mitigate the impact of global change on helminth infections in ruminants) było opracowanie czułych i wysokoprzepustowych technik diagnostyki, które umożliwiłyby wykrywanie pasożytów i zwalczanie zakażeń na wczesnym etapie.

Członkowie konsorcjum przygotowali też modele służące do przewidywania ryzyka chorób. Uwzględniają one informacje geograficzne i czasowe dotyczące występowania pasożytów oraz rolę praktyk hodowlanych. Modele mogą też zostać wykorzystane do oceny wpływu niektórych strategii interwencyjnych i tego, czy przeprowadzenie ich jest konieczne.

Wykorzystano też nowoczesne technologie pomagające w opracowaniu testów diagnostycznych opartych na układzie immunologicznym i DNA. Ponadto zespół wprowadził do systemu szczegółowe informacje na temat wpływu zmian klimatu na występowanie robaczyc przewodu pokarmowego i zakażeń motylicą wątrobową.

Dane parazytologiczne, uzyskane poprzez ankietę na temat częstości występowania zakażeń i ich rozprzestrzeniania, włączono do bazy danych geograficznych wraz z danymi dotyczącymi klimatu, środowiska i strategii zarządzania gospodarstwem. Badania terenowe pomogły ocenić rozprzestrzenienie pasożytów w Europie.

Aby ocenić wyniki leczenia przeciwpasożytniczego, partnerzy projektu opracowali szereg wskaźników odpowiedzi na leczenie, takich jak masa ciała, kondycja, uzysk mleka i obecność konkretnych przeciwciał. Wyniki tych prac pokazują, że celowane, selektywne metody leczenia mogą umożliwiać utrzymanie wydajności produkcji zwierzęcej, jednocześnie znacząco ograniczając liczbę wymaganych interwencji medycznych.

Ograniczenie kosztów i barier czasowych utrudniających stosowanie tych testów parazytologicznych przyczyni się do ich spopularyzowania w hodowlach. Techniki te wykorzystują istniejącą infrastrukturę laboratoryjną, dzięki czemu można je zacząć stosować od razu.

Dodanie narzędzia internetowego służącego do określania skuteczności metod leczenia przeciwpasożytniczego przy pomocy testu redukcji liczby jaj w kale (FECRT) daje gwarancję statystycznej poprawności FECRT. Umożliwi on weterynarzom udzielanie porad opartych na rzetelnej wiedzy naukowej.

W projekcie GLOWORM połączono testy diagnostyczne z modelem przewidującym wpływ zmiany klimatu i zarządzania na sezonowe zakażenia helmintami. Efektem mogą być zalecenia pomagające w poprawie codziennego zarządzania hodowlami żywego inwentarza. Podejmowanie decyzji opartych na wiedzy poprawi obecną sytuację żywego inwentarza pod względem zakażeń pasożytami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Helminty, infekcje, żywy inwentarz, hodowla, badania diagnostyczne, przeciwko robakom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę