Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czysta woda ze ścieków przemysłowych

Skomplikowane procesy czyszczenia stosowane w produkcji elementów gumowych i aluminiowych często zanieczyszczają wodę trudnymi do usuwania chemikaliami. Naukowcy stworzyli niedawno skuteczną i wydajną energetycznie technikę oczyszczania ścieków.
Czysta woda ze ścieków przemysłowych
W ramach finansowanego przez UE projektu PROMETHEUS opracowano system wykorzystujący membranę do oddzielania toksycznych związków chemicznych od wody ściekowej. Po filtracji membranowej stosowane jest odparowywanie, które oczyszcza wodę. Technologia ta przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, ilości odpadów i zużycia energii.

Prace skupiały się przede wszystkim na wyborze odpowiednich membran, zapobieganiu powstawaniu osadów oraz wyborze i projektowaniu wyparki. Opracowany system przetestowano w półprzemysłowym zakładzie pilotażowym w Hiszpanii, gdzie spełnił on założone wymagania docelowe.

Membrana może pracować ciągle przez ponad 24 godziny i pozwala zaoszczędzić nawet 55% energii. System oczyszczania umożliwia także odzysk wody na poziomie do 99%. Oznacza to, że przemysł będzie mógł spełnić europejskie wymogi dotyczące ponownego wykorzystania i oczyszczania wody. Umożliwi też producentom przekształcanie ścieków na cenne produkty uboczne.

Podsumowując, projekt PROMETHEUS przyczynia się do rozwiązania ważnej kwestii dotyczącej gospodarki, środowiska i prawa, dotyczącego branży produkcji gumy i aluminium, z korzyścią do konkurencyjnością tych sektorów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę