Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy chip do zastosowań w medycynie zdalnej

Opracowano kompletny układ scalony w systemie SoC (system-on-a-chip) do przetwarzania sygnałów i algorytmów na użytek monitorowania pracy serca. Ta nowa technologia jest skierowana do wartościowego rynku i ma na celu opracowanie nowych produktów do monitorowania pracy serca do stosowania w domu i w pracy.
Nowy chip do zastosowań w medycynie zdalnej
Opracowywanie spersonalizowanych narzędzi do monitorowania pracy serca stanowi ważny przełom technologiczny w dziedzinie rozwiązań polegających na zintegrowanych na platformie pojedynczego chipu czujnikach i przetwornikach. Celem finansowanego przez UE, rozpisanego na 21 miesięcy projektu ICYHEART było dostarczenie miniaturowego produktu mikroelektronicznego w systemie SoC o niskim poborze mocy z wbudowanym przetwarzaniem sygnału, odpowiedniego do bezprzewodowego monitorowania EKG.

Na początku nakreślono sylwetkę użytkownika I potencjalne obszary docelowe na rynku, takie jak długotrwała podstawowa I specjalistyczna opieka zdrowotna, medycyna pracy, medycyna sportowa I położnictwo. Następnie partnerzy projektu ICYHEART z powodzeniem zaprojektowali I opracowali testowy chip o niskim poborze mocy ze zintegrowanym interfejsem czujnika. Oprogramowanie wbudowanego procesora zostało opracowane tak, aby pozyskiwać dane z monitorowania serca I przesyłać je do komputera, gdzie mogą zostać wyświetlone w formie graficznej. Jednocześnie opracowano oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację z urządzeniem do monitorowania serca. Stworzenie tego oprogramowania I zainstalowanie go w chipie na tak wczesnym etapie projektu pozwoliło partnerom zoptymalizować korzystanie z zasobów obliczeniowych I pamięci.

Podczas drugiego roku trwania projektu partnerzy przetestowali prototyp urządzenia ICYHEART, aby umożliwić zbieranie I wstępną analizę danych na temat fizjologii z noszonych na ciele pacjenta czujników, jak również bezprzewodowy przesył danych do urządzenia monitorującego serce. Po zakończeniu projektu ICYHEART osiągnięty został jego cel, jakim było dostarczenie miniaturowego, zintegrowanego produktu mikroelektronicznego w systemie SoC I dopasowanego do niego, wbudowanego zestawu do przetwarzania sygnału, który umożliwi bezprzewodowe monitorowanie EKG w ramach medycyny zdalnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę