Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WOOD-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 203459
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT

Wspomaganie badań nad drewnem na Łotwie

Instytut Chemii Drewna przy Łotewskiej Akademii Nauk (LSIWC) to placówka multidyscyplinarna zajmująca się drewnem oraz badaniami nad drewnem. Dzięki pomocy UE, polegającej na wymianach naukowych oraz współpracy, potencjał naukowy instytutu w tej dziedzinie znacznie się zwiększył.
Wspomaganie badań nad drewnem na Łotwie
Instytut LSIWC uzyskał wcześniej pomoc w budowaniu tego potencjału w ramach finansowanego przez UE projektu WOODPRO, a następnie podobne wsparcie zapewnił mu drugi projekt z funduszy UE — WOOD-NET . Projekt realizowano przez trzy lata, od czerwca 2008 r. do maja 2011 r. Uczestnicy projektu promowali partnerstwo oraz wymianę wiedzy w zakresie 10 priorytetów tematycznych związanych z badaniami nad drewnem.

W ramach każdego z priorytetów tematycznych zrealizowano cel, polegający na wspomaganiu wymiany. Osiągnięto to dzięki wzajemnym wizytom w stowarzyszonych instytucjach, nieformalnej współpracy oraz uczestniczeniu w konferencjach. Szkolenie młodych naukowców przy użyciu tych samych sposobów również było istotnym osiągnięciem w ramach wszystkich priorytetów tematycznych.

Ogólnie zespół projektu WOOD-NET współpracował z 67 innymi organizacjami badawczymi, przy czym wcześniej zakładano 51 takich partnerstw. Te wymiany obejmowały 21 krajów z Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) oraz 4 inne kraje. Kilku naukowców zagranicznych przeprowadziło istotne badania w ramach przedłużonego pobytu w instytucie LSIWC.

W ciągu 3 lat realizacji projektu personel instytutu LSIWC wziął udział w 62 konferencjach międzynarodowych oraz innych tego typu spotkaniach, przy czym sam zorganizował dwa z nich. W tym czasie podniosła się jakość oraz wzrosła liczba publikacji naukowych, których przygotowano łącznie 142. Oprócz materiałów prezentowanych na konferencjach, wśród publikacji wymienić można również 21 publikacji recenzowanych przez środowisko naukowe, 1 monografię oraz 2 antologie konferencyjne. W przygotowaniu jest też kilka publikacji opracowanych przy współpracy ze stowarzyszonymi badaczami.

Głównym celem projektu było udoskonalenie sprzętu w instytucie LSIWC. W ramach projektu dokonano również trzech ważnych zakupów: systemu do pomiaru masy cząsteczkowej drobnych cząsteczek, urządzenia do testowania materiałów oraz reaktora laboratoryjnego.

Wśród działań związanych z nagłaśnianiem prac podejmowanych w ramach projektu wymienić można witrynę internetową, ulotki w języku łotewskim i angielskim oraz jeden artykuł popularnonaukowy omawiający osiągnięcia projektu z perspektywy 30-miesięcznej.

Prace związane z projektem WOOD-NET przyniosły ożywioną wymianę wiedzy pomiędzy naukowcami i instytucjami, prowadząc również do podniesienia jakości prowadzonych badań oraz poprawy ich wyników. Przyniesie to również inne dodatkowe korzyści pośrednie, takie jak współpraca branżowa oraz zwiększenie możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.

Powiązane informacje

Tematy

Policies
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę